Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Umieszczanie w Internecie fragmentów filmów i muzyki

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Umieszczanie w Internecie fragmentów filmów i muzyki

Umieszczanie w Internecie fragmentów filmów i muzyki

09.04.13

Czy zgodne z prawem jest umieszczanie w internecie fragmentów filmów i muzyki? Jeśli tak, to jakiej maksymalnej długości urywek można zamieścić? Słyszałem, że legalne jest np. skopiowanie do 5 % książki bez czyjejkolwiek zgody.

Czy podobnie jest z filmem i muzyką? Oczywiście mówimy o działalności niekomercyjnej, a raczej społeczno-religijnej.

 

Użycie fragmentów utworów jest dozwolone jedynie wówczas, gdy w danym przypadku możliwe będzie powołanie się na tzw. „prawo cytatu”. Legalność użycia - w ramach tego wyjątku od ochrony - nie jest jednak uzasadniona objętością tekstu, lecz funkcjonalnym związkiem cytowanego tekstu z utworem, do którego został on wcielony. Zasadniczym zatem warunkiem skorzystania z prawa cytatu jest użycie urywka utworu w ramach innego utworu, który stanowi samoistną całość (jest twórczy, posiada indywidualny charakter). Niemożliwe jest zatem użycie prawa cytatu w przypadku zamieszczania na stronach internetowych luźnych, niewcielonych do żadnego własnego utworu, fragmentów tekstów, filmów czy muzyki. Zasady prawa cytatu zostały szczegółowo omówione w ramach odpowiedzi na inne pytania, do których w tym zakresie odsyłam. Co ważne, możliwość powołania się na prawo cytatu należy oceniać indywidualnie w każdym konkretnym przypadku – nie można oceniać tego abstrakcyjnie.

 

Zgodnie z polskim prawem, nie można zatem – bez skutecznego powołania się na prawo cytatu – zamieszczać w Internecie fragmentów utworów, nawet jeżeli ich objętość nie przekraczałaby 5 % całości utworu. Dotyczy to zarówno fragmentów utworów literackich (książek) jak i filmów czy muzyki. 

 

Emilia Chmielewska

Prawnik

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

 

fot. archiwum LK
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!