PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Jak zdobyć licencję na film z YouTube'a

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Jak zdobyć licencję na film z YouTube'a

Jak zdobyć licencję na film z YouTube'a

02.12.16

Czy jeśli ktoś umieścił film na YouTube istnieje możliwość uzyskania od niego prawa do wykorzystania tego filmu w prezentacji multimedialnej i, jeśli tak, czy wystarczy później do udowodnienia tego udzielenia prawa zapis rozmowy na YouTube z tą osobą (funkcja wiadomości prywatnych)?

Zgoda na wykorzystanie filmu w prezentacji multimedialnej może być jak najbardziej wyrażona przez podmiot uprawniony do udzielania licencji (autor lub dysponent autorskich praw majątkowych). Zakładając, że film został zamieszczony na portalu YouTube podmiot uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych, zwrócenie się do niego o wydanie zgody na korzystanie z dzieła będzie niezbędne.
Poprzez wyrażenie zgody, dojdzie do udzielenia licencji niewyłącznej – polega ona na upoważnieniu przez autora kilku podmiotów do wykorzystywania danego utworu w ten sam sposób (w ramach tych samych pól eksploatacji).
Skuteczność licencji niewyłącznej nie zależy od jej formy pisemnej, zatem zgodę taką można uzyskać nawet ustnie, czy drogą mailową, jednak z ostrożności, dla celów dowodowych warto otrzymać pisemne potwierdzenie.

Agata Duniak - Majcher, aplikant radcowskiPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego