PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy jako nazwa firmy może być użyty wers z anglojęzycznej piosenki?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy jako nazwa firmy może być użyty wers z anglojęzycznej piosenki?

Czy jako nazwa firmy może być użyty wers z anglojęzycznej piosenki?

18.11.16

Jestem na etapie zakładania firmy, a konkretnie wymyślanie nazwy. Czy jako nazwa firmy może być użyty wers z anglojęzycznej piosenki? "Shine bright like a diamond"?

Przy ocenienie dopuszczalności wykorzystania, jako nazwy firmy, fragmentu tekstu piosenki, po pierwsze należy wskazać, że tekst piosenki podlega ochronie prawno autorskiej, o ile stanowi przejaw twórczej działalności, o indywidualnym charakterze – czyli jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jeżeli takie wymogi spełnia tekst, jako całość, to również poszczególne jego fragmenty czy wersy, będą podlegały ochronie, a korzystanie z nich, bez uzyskania zgody podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie, będzie stanowiło naruszenie praw autorskich.
Po drugie, często popularne nazwy czy krótkie fragmentu utworów są rejestrowane jako znaki towarowe. Powyższe również wprowadza ograniczenie w możliwości posługiwania się w obrocie gospodarczym tak zastrzeżoną nazwą. Warto również pamiętać, że w niektórych przypadkach prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą, która stanowi wers z popularnego utworu muzycznego, może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę, że wykorzystanie fragmentu tekstu piosenki, jako nazwy utworu nie mieści się w zakresie wyjątków przewidzianych przez prawo autorskie, umożliwiających korzystanie z cudzego utworu bez zgody twórcy, oraz iż prawa do tego utworu jeszcze nie wygasły, zasadne byłoby rozważenie zmiany nazwy firmy na inną, niestanowiącą fragmentu cudzego utworu.

Sara DobrzańskaPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego