Ja w internecieWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Porozumienie pomiędzy ZAIKS i innymi instytucjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Porozumienie pomiędzy ZAIKS i innymi instytucjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Porozumienie pomiędzy ZAIKS i innymi instytucjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

22.07.16

Czy aktualnie istnieje porozumienie pomiędzy ZAIKS i innymi instytucjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w sprawie przekazywania opłat za licencje. Czy dalej jak kiedyś każda instytucja ściąga opłaty samodzielnie.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego (art. 107 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), jeśli na danym polu eksploatacji działa więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania, właściwą organizacją jest ta, do której należy twórca. Natomiast, gdy nie jest on członkiem żadnej organizacji albo nie ujawnił swojego autorstwa – właściwą będzie organizacja wskazana przez Komisję Prawa Autorskiego. Organizacje zasadniczo mogą zawierać między sobą porozumienia m. in. dotyczące udzielania licencji. Jednym z takich porozumień jest współpraca trzech organizacji w kwestii tzw. czystych nośników. ZAiKS, ZPAV oraz SAWP (Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych). W ramach porozumienia, utworzone zostało wspólne biuro pobierające opłaty od producentów i importerów urządzeń umożliwiających rejestrację dźwięku i obrazu. Dokonując opłaty licencyjnej za konkretne pola eksploatacji różnego rodzaju utworów, warto upewnić się każdorazowo np. w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS, czy w ramach pewnych porozumień pobór wynagrodzeń odbywa się jednorazowo.

Agata Duniak
PrawnikPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego