PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Wewnętrzne pokazy filmowe w NGO

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Wewnętrzne pokazy filmowe w NGO

Wewnętrzne pokazy filmowe w NGO

02.04.15

W ramach organizacji pozarządowej chcielibyśmy organizować wewnętrzne pokazy filmowe. Ponieważ współpracujemy z uczelniami naszych członków, być może odbywałyby się one w uniwersytetach. Będą to całe filmy, nie cytaty, choć okraszone komentarzem i analizą. czy w związku z tym potrzebujemy zgody/licencji etc.? Przy okazji chciałabym zapytać się o wyświetlanie filmów/ dokumentów studentom w ramach zajęć?

Dozwolony użytek edukacyjny dopuszcza możliwość korzystania z utworów przez instytucje naukowe i oświatowe w celach dydaktycznych bez konieczności uzyskiwania odpowiednich licencji, czy też ponoszenia opłat licencyjnych (art. 27 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Jednocześnie nie zdefiniowano w wyżej wymienionej ustawie, jakiego rodzaju podmioty należy uznać za instytucje naukowe i oświatowe, które byłyby jednocześnie uprawnione do korzystania z utworów w ramach dozwolonego użytku edukacyjnego. Należy więc te pojęcia rozumieć maksymalne szeroko, jako podmioty publiczne, jak i prywatne w zakresie wszystkich stopni szkolnictwa. Z kolei działalność dydaktyczna to przekazywanie wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej.

Prawo autorskie dla wyżej wskazanych podmiotów przewiduje możliwość korzystania z utworów, które zostały uprzednio rozpowszechnione w wersji oryginalnej oraz w tłumaczeniu. Dopuszczalne jest także sporządzenie egzemplarzy fragmentów rozpowszechnionego utworu. Wspomniany katalog działań musi być natomiast podporządkowany działalności dydaktycznej bądź badawczej.

Wyświetlanie więc filmów studentom w szkole czy też na terenie uniwersytetu będzie mieściło się w ramach działań dydaktycznych, pod warunkiem nie pobierania opłat za takie wyświetlanie, ograniczeniu odbiorców projekcji do studentów oraz kadry nauczycielskiej, przy jednoczesnym wskazani celu dydaktycznego, przez który dany pokaz filmowy miałby zostać zrealizowany lub celu badawczego wpisującego się w statut danej organizacji naukowej. Wtedy też takie korzystanie z utworu będzie spełniało wszystkie przesłanki konieczne do realizacji dozwolonego użytku utworów podlegających co do zasady ochronie prawnoautorskiej.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław JastrzębskiPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego