Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Kto dziedziczy prawa zmarłego autora wydanej książki?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Kto dziedziczy prawa zmarłego autora wydanej książki?

Kto dziedziczy prawa zmarłego autora wydanej książki?

27.06.16

Autorskie prawa majątkowe są prawami zbywalnymi. Obejmują prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim oraz do pobierania wynagrodzenia za jego eksploatację. Również za życia autor może według swojej woli przenieść te prawa na inny dowolny wybrany podmiot w drodze umowy. Jeśli tego nie zrobi, po jego śmierci prawa przysługiwać będą spadkobiercom.

Spadkobiercą można zostać wskutek dziedziczenia testamentowego (są to wyraźnie wskazane w testamencie osoby) albo ustawowego. Zatem w przypadku, gdy autor nie sporządził testamentu, dojdzie do dziedziczenia ustawowego. Wówczas w pierwszej kolejności, na podstawie ustawy dziedziczą dzieci zmarłego oraz małżonek. W razie, gdy takich osób nie było, spadkobiercami zostają rodzice zmarłego, rodzeństwo, a w dalszej kolejności dziadkowie i pasierbowie. W sytuacji, gdyby zmarły nie pozostawił żadnej z wyżej wskazanych osób, dziedziczyć po nim będzie gmina lub skarb państwa.

Po 70 latach od śmierci twórcy na mocy ustawy wygasa okres ochrony praw autorskich, a ich podmiot trafia do domeny publicznej.

Agata Duniak
PrawnikPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!