Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Do kogo się zwrócić w sprawie praw autorskich na przekład z języka polskiego na obcy?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Do kogo się zwrócić w sprawie praw autorskich na przekład z języka polskiego na obcy?

Do kogo się zwrócić w sprawie praw autorskich na przekład z języka polskiego na obcy?

16.03.16

Do kogo należałoby się zwrócić w sprawie praw autorskich na przekład z polskiego na język obcy utworu literackiego poety, który nie żyje od lat /np. Jana Parandowkiego/.

Dokonanie tłumaczenia utworu stanowi jego opracowanie, a zatem w świetle prawa autorskiego prowadzi do powstania utworu zależnego – całkowicie odrębnego utworu, któremu również (niezależnie od dzieła pierwotnego) będzie przysługiwać odpowiednia ochrona prawnoautorska. Nie jest konieczne uzyskiwanie zgody twórcy, aby stworzyć tłumaczenie na własne potrzeby. Natomiast, jeśli w zamiarze tłumacza jest korzystanie z przetłumaczonego utworu (m.in. rozpowszechnianie go), należy zwrócić się o takie zezwolenie do twórcy.

W opisanym przypadku, gdy twórca już nie żyje, należy zwrócić się do jego spadkobierców o udzielenie zezwolenia na wykonywanie prawa zależnego. Warto jednak zauważyć, że autorskie prawa majątkowe wygasają po upływie 70 lat od śmierci twórcy i wówczas utwory przechodzą do zasobów tzw. domeny publicznej, co oznacza, że korzystanie z nich nie ulega już ograniczeniom.

Agata Duniak
PrawnikPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!