PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Wymyślam tytuł dla e-booka. Czy jeśli użyję tytułu, który ktoś wykorzystał wcześniej naruszam prawa autorskie?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Wymyślam tytuł dla e-booka. Czy jeśli użyję tytułu, który ktoś wykorzystał wcześniej naruszam prawa autorskie?

Wymyślam tytuł dla e-booka. Czy jeśli użyję tytułu, który ktoś wykorzystał wcześniej naruszam prawa autorskie?

17.07.15

Pisząc e-booka nie jestem pewna czy mogę użyć danego tytułu, czy może został on już użyty przez kogoś innego i wtedy naruszam prawa autorskie. Czy istnieje jakaś baza tytułów książek, kursów itp. którą mogłabym przejrzeć przed opublikowaniem e-booka?

Tytuły książek, płyt muzycznych czy filmów podlegają ochronie prawnej w sytuacji, w której zostały zarejestrowane jako znaki towarowe lub spełniają przesłanki (warunki) wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze – utwór). Lista zarejestrowana znaków towarowych jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP. Zaznaczyć przy tym trzeba, że znakami towarowymi nie mogą być pojedyncze słowa czy też frazy pospolite.

Najczęściej więc w przypadku tytułów czy to książek, czy to utworów muzycznych będziemy mieli do czynienia z utworem, podlegającym ochronie na gruncie prawa autorskiego. Korzystanie i rozporządzanie takim utworem należy więc do uprawnień twórcy lub innej osoby, która nabyła autorskie prawa majątkowe (np. wydawca). Inne osoby nie są uprawnione do korzystania z utworu w zakresie, który przekraczałby ramy szeroko rozumianego dozwolonego użytku czy też warunków licencji.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego