Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Zmiana wdrożonego projektu przy pomocy innego projektanta również zatrudnionego na umowę o pracę

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Zmiana wdrożonego projektu przy pomocy innego projektanta również zatrudnionego na umowę o pracę

Zmiana wdrożonego projektu przy pomocy innego projektanta również zatrudnionego na umowę o pracę

04.12.17

Jestem etatowym designerem/projektantem w dużej firmie produkcyjnej. Projekty wykonywane w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy są własnością pracodawcy. Ale czy pracodawca może zmieniać mój wdrożony projekt przy pomocy innego projektanta również zatrudnionego na umowę o pracę? Nie potrzebna jest moja zgoda?

            Regulacja prawa autorskiego przewiduje, że jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, to w sytuacji gdy pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, pracodawca, w chwili przyjęcia utworu, nabywa do niego autorskie prawa majątkowe – ale tylko w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

            Nie mniej jednak, modyfikowanie cudzego utworu stanowi ingerencję w autorskie prawa osobiste, które chronią nierozerwalną i nieograniczoną w czasie więź twórcy z utworem, a do których zalicza się m.in. nienaruszalność treści i formy oraz rzetelnego wykorzystania utworu. Nabycie autorskich praw majątkowych nie zwalnia bowiem z konieczności umożliwienia twórcy wykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych.

            Jeżeli zatem pracodawca nie został upoważniony do wykonywania w imieniu autora, jego autorskich praw osobistych, np. na mocy postanowień zawartych w umowie o pracę, twórca może żądać m.in. aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków.  Jeżeli zaś naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub - na żądanie twórcy - zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Ps. Zachęcamy również do zapoznania się z prowadzoną przez Fundację jedyną w Polsce, Bazą Legalnych Źródeł, dającą dostęp do zasobów kultury zgodnie z prawem i wolą twórców. Bazę można znaleźć tutaj: http://legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla.

Sara DobrzańskaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!