Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Postać z komiksu – na opakowaniu produktu

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Postać z komiksu – na opakowaniu produktu

06.09.12

Nasza firma dystrybucyjna pracuje nad nowym produktem spożywczym, który na opakowaniu ma mieć wizerunek postaci z komiksu, którego autor żyje, jednak nie mogę dotrzeć do jego danych kontaktowych. Jak i gdzie mam uzyskać zgodę na wykorzystywanie postaci z jego twórczości, jeśli nie można skontaktować się z nim bezpośrednio?

 

W przypadku, gdy kontakt z osobą uprawnioną z tytułu praw autorskich napotyka trudności, możliwe jest zwrócenie się o udzielenie odpowiedniej licencji do – właściwej dla danego rodzaju twórczości – organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, która posiada zezwolenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prowadzenie zbiorowego zarządu prawami autorskimi na wskazanych w odpowiedniej decyzji tego ministra polach eksploatacji.

 

Zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów plastycznych na polach eksploatacji, na których ma zostać wykorzystany utwór w opisanym stanie faktycznym, to jest  na polu zwielokrotniania oraz wprowadzania do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy utworu, posiada Związek Polskich Artystów Plastyków ZPAP (dane kontaktowe tej organizacji można odnaleźć z łatwością w Internecie).

 

Zawsze jednak lepszym rozwiązaniem jest uzyskanie licencji bezpośrednio od twórcy, dlatego warto spróbować skontaktować się z nim za pośrednictwem wydawnictwa, które wydało jego komiksy. Być może podmiot taki zgodzi zwrócić do autora z prośbą o możliwość udostępnienia jego danych kontaktowych w celu wynegocjowania umowy.

 

Emilia Chmielewska

Prawnik

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego