PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Wykorzystanie zdjęć na licencji CC

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Wykorzystanie zdjęć na licencji CC

Wykorzystanie zdjęć na licencji CC

17.07.12

Stworzyłem projekt okładki do książki, która ma być wydana. Wykorzystałem zdjęcia objęte licencją Creative Commons (CC). Czy wystarczy umieszczenie w książce informacji o autorze zdjęcia?


Licencje prawne Creative Commons (CC) pozwalają zastąpić tradycyjny model „Wszystkie prawa zastrzeżone” zasadą „Pewne prawa zastrzeżone”.

 

Wszystkie licencje Creative Commons (wersja 3.0.) posiadają cechy wspólne (poszanowanie praw autorskich osobistych) oraz dodatkowe warunki, z których co najmniej jeden może zostać wybrany przez licencjodawcę (czy twórcę) – na przykład fotografii.

 

Do takich warunków mogą należeć opisane poniżej.

 

1)   Uznanie autorstwa: wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne – pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru.

2)   Użycie niekomercyjne: wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie do celów niekomercyjnych

oraz

3)   warunek „Na tych samych warunkach”: wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na której udostępniono utwór oryginalny

4)   warunek „Bez utworów zależnych”: wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci  (tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone).

 

Podsumowując, należy podkreślić, że ostateczna odpowiedź na powyższe pytanie zależy od tego, jakiego rodzaju licencja CC dotyczy użytej fotografii.

 

Paweł Gruszecki

Starszy prawnik

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego