Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Ktoś wykorzystał moje zdjęcia bez mojej wiedzy i zgody, pobierając je z serwisu internetowego

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Ktoś wykorzystał moje zdjęcia bez mojej wiedzy i zgody, pobierając je z serwisu internetowego

Ktoś wykorzystał moje zdjęcia bez mojej wiedzy i zgody, pobierając je z serwisu internetowego

07.08.15

Na wystawie w jednym z polskich miast wykorzystano zdjęcia mojego autorstwa przedstawiające moją kolekcję pamiątek, bez mojej wiedzy i zgody. Zdjęcia pobrano z mojego profilu Pinterest lub FB. Jak mogę w takim wypadku chronić moją własność?

W przedstawionej sytuacji należałoby się skupić na treści majątkowych praw autorskich oraz instrumentów prawnych służących do ich ochrony. Wskazać bowiem trzeba, iż do monopolu autorskiego twórcy należy wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Tym samym w sytuacji naruszenia majątkowych praw autorskich twórcy przysługuje możliwość żądania od tego, kto naruszył te prawa:

- zaniechania naruszania;
- usunięcia skutków naruszenia (np. poprzez usunięcie utworów fotograficznych z wystawy);
- naprawienia wyrządzonej szkody (czyli zapłaty określonego odszkodowania)
- wydania uzyskanych korzyści (np. jeśli wystawa jest odpłatna będzie to procent od wpływów z biletowania wstępu na wystawę).

Ponadto niezależnie od roszczeń wskazanych powyżej uprawniony z tytułu majątkowych praw autorskich może żądać zamieszczenia odpowiedniego ogłoszenia w prasie o odpowiedniej treści i formie (tzw. przeprosiny) czy też zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz Funduszu Promocji Twórczości.

Treść tych żądań powinna być sformułowania w formie pisemnej w wezwaniu skierowanym do tego kto nasze prawa autorskie do utworu naruszył np. poprzez wykorzystanie naszego utworu bez naszej zgody lub wiedzy.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!