PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Przepis prawa odnoszący się do możliwości wykorzystania fotosu z filmu w celach komercyjnych

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Przepis prawa odnoszący się do możliwości wykorzystania fotosu z filmu w celach komercyjnych

Przepis prawa odnoszący się do możliwości wykorzystania fotosu z filmu w celach komercyjnych

15.04.15

Chciałam zapytać o to w jakim dokumencie prawnym mogłabym znaleźć informacje związane z możliwością legalnego wykorzystania fotosu z filmu do celów komercyjnych. Ma tu na myśli np. sprzedaż koszulek z takim fotosem lub postacią pojawiającą się w filmie.

Jeśli chodzi o prawodawstwo krajowe to podstawowym aktem prawnym regulującym zasady korzystania z utworów, w tym dla celów komercyjnych jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.).

Z uwagi na to, iż w opisanym przypadku mamy do czynienia z kadrem pochodzącym z filmu szczególnej uwadze należy poddać cześć przepisów ww. ustawy dotyczących utworów audiowizualnych (rozdział 6 ustawy) oraz ochrony wizerunku (rozdział 10 ustawy), z uwagi na planowane wykorzystanie wizerunku postaci pochodzącej z filmu.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego