PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Prawa szkoły do filmów autorstwa uczniów

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Prawa szkoły do filmów autorstwa uczniów

25.09.14

Jakie szkoła musi spełnić warunki, by mieć gwarantowane prawa autorskie do filmów tworzonych przez uczniów w technice animacji poklatkowej. Chcemy kilka filmów pokazać w TVP ABC i nasze autorskie prawa muszą być gwarantowane.W celu uzyskania uprawnienia do przekazania przez szkołę filmów autorstwa jej uczniów do wyświetlenia przez podmiot trzeci wykorzystać można różne konstrukcje prawne.

Możliwe jest przykładowo uzyskanie przez szkołę od uczniów licencji na dany sposób wykorzystania utworu wraz z prawem udzielania sublicencji. Uczniowie mogą także przenieść na szkołę prawa autorskie lub też udzielić odpowiedniej licencji bezpośrednio nadawcy telewizyjnemu, który miałby nadać film. W takiej sytuacji twórcy mogą udzielić szkole (a najlepiej konkretnej osobie fizycznej, która występowałaby w ich imieniu) jedynie pełnomocnictwa lub upoważnienia do występowania w ich imieniu w trakcie negocjacji. Wydaje się, że ta ostatnia konstrukcja najlepiej odpowiadałaby zamierzonemu celowi. Takie rozwiązanie nie rodziłoby też zbędnych obaw odnośnie chęci przejęcia przez szkołę praw autorskich należących do jej uczniów.

Samo pojęcie „zagwarantowanych praw autorskich” nie posiada definicji legalnej w prawie polskim. Prawdopodobnie jest to kalka językowa z klauzul występujących w amerykańskich umowach. Bywa ona różnie rozumiana na gruncie polskiego prawa, dlatego też w praktyce nadawca może wymagać przedłożenia różnego rodzaju dokumentów dla realizacji tego wymogu. Zazwyczaj celem takiego postanowienia jest uzyskanie przez nadawcę pewności, że emitując dany utwór nie naruszy on cudzych praw autorskich.

Jeżeli uczniowie, z którymi miałaby być zawierana którakolwiek z ww. umów są osobami niepełnoletnimi, to należy też rozważyć, czy daną czynność mogą oni dokonać samodzielnie, czy też wymagana jest zgoda ich przedstawicieli ustawowych lub nawet Sądu rodzinnego. Zależy to od wieku danej osoby oraz rodzaju dokonywanej czynności prawnej.

Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego