PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy i jak inni mogą korzystać z mojego filmu?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy i jak inni mogą korzystać z mojego filmu?

30.07.12

Korzystanie z filmu, podobnie jak z każdego innego utworu, co do zasady wymaga zgody uprawnionego podmiotu – producenta lub współtwórców (jeżeli producent nie nabył praw). Istnieją jednak wyjątki od tej zasady, kiedy to możliwe jest korzystanie z rozpowszechnionego już utworu bez zgody. Są to przypadki tzw. „dozwolonego użytku prywatnego” oraz „dozwolonego użytku publicznego”.

 

Dozwolony użytek prywatny (osobisty) odnosi się do wszelkich form korzystania z utworu, który został już wcześniej rozpowszechniony za zgodą twórcy (producenta). Podstawowe zagadnienie dotyczy pytania: Kto może korzystać z utworu? Ustawodawca szeroko wyznaczył zakres osób uprawnionych do dozwolonego użytku, przez wskazanie osób związanych jedynie stosunkami towarzyskimi. Oznacza to, że osoby pozostające w stosunkach towarzyskich mogą wzajemnie (np. nieodpłatnie) użyczać zakupioną legalnie płytę DVD z nagranym na niej filmem.

 

Możliwy jest taki dozwolony użytek, który nie narusza normalnego korzystania z utworu ani nie godzi w słuszne interesy twórcy. Warunkiem legalności dozwolonego użytku jest wskazanie imienia i nazwiska twórcy utworu oraz jego źródła. Jeżeli natomiast twórca udostępnia utwór w ramach licencji Creative Commons, to sam decyduje, w jaki sposób inne osoby mogą korzystać z jego utworu.

 

Dozwolony użytek publiczny odnosi się natomiast na przykład:

 1. do korzystania z utworu:
  • przez szkoły lub placówki oświatowe w celach dydaktycznych
  • do prowadzonych przez siebie badań
  • dla celów bezpieczeństwa publicznego
  • na potrzeby postępowań sądowych lub administracyjnych
 2. do udostępniania krótkich urywków utworów dla celów informacji o bieżących wydarzeniach
 3. do korzystania z fragmentów utworów w ramach tzw. „prawa cytatu”, tj. dla celów analizy krytycznej, wyjaśniania, nauczania lub na zasadzie prawa gatunku twórczości
 4. do możliwości nieodpłatnego udostępniania egzemplarzy rozpowszechnionych utworów, w zakresie swoich zadań statutowych, przez biblioteki, archiwa i szkoły (także w formie elektronicznej – za pośrednictwem terminali znajdujących się w tych placówkach).

 

Paweł Gruszecki

Starszy prawnik

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego