PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Licencja MPLC

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Licencja MPLC

Licencja MPLC

28.04.14

Czy posiadanie licencji MPLC uprawnia podmiot do nieodpłatnego wykorzystania nośnika wydanego w Polsce, a jeśli nie to czy projekcja "ściągniętej" kopii filmu z internetu jest uprawomocniona przez licencję MPLC? Czy posiadanie licencji MPLC umożliwia projekcję filmów, do których prawa nabyli polscy dystrybutorzy, bez uiszczania opłaty na ich rzecz? Wiem, że od lat trwa spór na temat MPLC i chciałbym się dowiedzieć jakie jest obecne stanowisko względem ich licencji.

Wszystko zależy od tego, komu i w jakim zakresie przysługują prawa autorskie (m.in. w jakim zakresie producent udzielił MPLC prawa do udzielania sublicencji oraz czy MPLC posiada także prawo do licencjonowania danej wersji językowej). MPLC nie jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, lecz podmiotem prywatnym, więc brak jest ogólnej regulacji nt. zakresu działalności tego podmiotu co do zarządzania prawami autorskimi – zakres ten wynika wyłącznie z umów zawieranych pomiędzy MPLC a poszczególnymi producentami (lub ewentualnie innymi podmiotami). Z tych względów należy zwrócić się do MPLC z prośbą o udzielenie informacji na temat zakresu jej uprawnienia do licencjonowania praw do filmów.

Należy przy tym pamiętać o uzyskaniu praw do danej wersji językowej filmu. Jeżeli MPLC prawami do danej wersji nie dysponuje, trzeba zwrócić się do dystrybutora, któremu te prawa służą.

Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

fot. Bubbels /sxc.hu
Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego