PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Muzyka w filmie przeznaczonym do sprzedaży

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Muzyka w filmie przeznaczonym do sprzedaży

Muzyka w filmie przeznaczonym do sprzedaży

07.02.14

Moją przyszłą działalnością zarobkową będzie tworzenie filmów ze zdjęć. Chciałabym dodać do filmu muzykę chronioną prawami autorskimi. Film sprzedam odbiorcy indywidualnemu z zastrzeżeniem, że może go odtwarzać w domu, rodzinie i znajomym. Czy fakt, że sprzedaję film oznacza, że muszę zapłacić prawa autorskie? Kto powinien zapłacić prawa autorskie jeśli film miałby być publikowany w Internecie? Ja czy mój klient?

Oczywiście, w opisywanym przypadku uzyskanie licencji jest konieczne. Nie ma znaczenia fakt, że odbiorca będzie wykorzystywał film na własny użytek. Istotne jest to, że wykorzystanie planowane przez Panią nie mieści się w granicach dozwolonego użytku osobistego. Jakiekolwiek komercyjne użycie utworu nie może wchodzić w zakres użytku prywatnego (jest w istocie jego zaprzeczeniem). To, do jakiego wykorzystania przez odbiorcę film zostanie przeznaczony, rzutuje jedynie na zakres licencji, jaką musi Pani uzyskać, a dokładniej – na to, na jakich pola eksploatacji powinna zostać uzyskana licencja – a co za tym idzie – na wysokość opłaty licencyjnej. Jeżeli przeznacza Pani film do udostępniania przez odbiorcę w Internecie, to powinna Pani zapewnić odbiorcy licencję na wszystkich koniecznych do tego polach eksploatacji.

Najlepiej zlecić przygotowanie odpowiedniej umowy licencyjnej prawnikowi lub skorzystać z jego pomocy w kontaktach z właściwymi organizacjami zbiorowego zarządzania czy samym twórcom – odpowiednie określenie zakresu licencji, zwłaszcza pól eksploatacji jest decydujące dla legalności korzystania. Niewłaściwie zredagowane umowy licencyjne są natomiast częstą przyczyną sporów o naruszenie praw autorskich.

Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

fot. martintxo7/ sxc.huPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego