PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy można nadać książce tytuł w języku polskim, mimo że istnieje taki sam tytuł w wersji angielskiej?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy można nadać książce tytuł w języku polskim, mimo że istnieje taki sam tytuł w wersji angielskiej?

Czy można nadać książce tytuł w języku polskim, mimo że istnieje taki sam tytuł w wersji angielskiej?

20.08.14

Napisałam powieść fantastyczną, którą chciałabym zatytułować „Dziecko niczyje”. Jednakże znalazłam w Internecie dwie istniejące książki i film o tym samym tytule. Są to utwory obcojęzyczne i tytuł „Dziecko niczyje” jest tłumaczeniem z języka angielskiego. Czy w takiej sytuacji mogę wykorzystać ten tytuł bez naruszenia prawa autorskiego?Sam zbitek słów „dziecko niczyje” nie jest utworem, ponieważ nie wykazuje cech indywidualności twórczej. Nie jest to zatem wytwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Nie oznacza to jednak jeszcze, że wykorzystanie tego wyrażenia jako tytuł własnej książki będzie zawsze zgodne z prawem. Może bowiem okazać się, iż wykorzystanie tytułu cudzej książki na oznaczenie swojego dzieła stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji (np. jeżeli okaże się, że użycie tego samego tytułu wprowadza odbiorców w błąd lub przysparza autorowi, który wykorzystał tytuł nieuzasadnione korzyści związane ze skojarzeniem z książką, która wcześniej została wydana pod tym tytułem) albo naruszać będzie prawo do znaku towarowego (jeżeli tytuł wcześniejszej książki został zarejestrowany w tym charakterze). Należy zatem szczegółowo rozważyć powyższe kwestie przed podjęciem decyzji odnośnie wydania książki pod takim tytułem uwzględniając szereg indywidualnych okoliczności, które będą decydować, czy takie działanie może naruszyć czyjeś prawa.

Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego