Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy rysowanie portretu ze zdjęcia znalezionego w internecie jest legalne?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy rysowanie portretu ze zdjęcia znalezionego w internecie jest legalne?

Czy rysowanie portretu ze zdjęcia znalezionego w internecie jest legalne?

28.04.14

Czy rysowanie, malowanie portretu ze zdjęcia znalezionego w Internecie jest legalne przy założeniu, że będzie inna kompozycja, własne kolory i środki wyrazu, będą inne niż na zdjęciu. Będzie widać, że są to plamy barwne, kreski, a nie dokładnie odzwierciedlone zdjęcie, ale fizjonomia twarzy postaci może być podobna.

Tak, samo stworzenie obrazu lub rysunku inspirowanego zdjęciem czy nawet stanowiącego opracowanie zdjęcia jest dopuszczalne.

Jeżeli twórca utworu plastycznego chciałby go następnie eksploatować (np. wystawić, opublikować itp..), a samo zdjęcie posiada walory twórcze (co warunkuje objęcie go ochroną prawnoautorską), to możliwość korzystania z takiego utworu plastycznego bez zgody osoby uprawnionej z tytułu praw autorskich do zdjęcia jest uzależniona od tego, czy przy obraz mieści się w granicach inspiracji. Gdy obraz stanowi tylko utwór inspirowany, to można go eksploatować bez zgody osoby uprawnionej do fotografii. Jeżeli zaś doszło do stworzenia utworu zależnego, jego legalna eksploatacja będzie uzależniona od zgody twórcy fotografii. Odzwierciedlenie w obrazie jedynie cech fizjonomii osoby, której wizerunek znajduje się na zdjęciu, raczej będzie mieścić się w granicach inspiracji, jednak wiążąca ocena tej kwestii może się odbyć tylko przez analizę fotografii oraz powstałego obrazu.

Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

fot. waider /sxc.hu
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!