Ja w internecieWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Wykorzystanie archiwalnych artykułów prasowych w wirtualnym muzeum

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Wykorzystanie archiwalnych artykułów prasowych w wirtualnym muzeum

Wykorzystanie archiwalnych artykułów prasowych w wirtualnym muzeum

28.04.14

Jako fundacja przygotowujemy Wirtualne Muzeum Jerzego Kukuczki. Do wszelkich materiałów archiwalnych, które mają zostać wykorzystane posiadamy prawa autorskie. Pojawił się jednak kolejny pomysł dotyczący stworzenia możliwości przeglądu artykułów z polskiej i międzynarodowej prasy dotyczących Kukuczki. Przez lata fani z różnych krajów przesyłali do archiwum wycięte przez siebie fragmenty prasy. Nie potrafię jednak rozszyfrować kwestii prawnych dotyczącym możliwości wykorzystania takich materiałów. Wszelkie materiał miałyby charakter archiwalny - pochodzą z lat 80tych. Czy załączenie ich jest w ogóle możliwe z punktu widzenia prawa?

Artykuły prasowe stanowią przedmiot prawa autorskiego podlegający ochronie. Wyjątkiem są jedynie tzw. proste informacje prasowe (czyli krótkie, jedno – lub kilkuzdaniowe informacje, najczęściej o charakterze sprawozdawczym), które nie podlegają ochronie prawa autorskiego. Jeżeli materiały pochodzą z lat 80-tych XX wieku, to ich ochrona nie wygasła ze względu na upływ czasu.

Jeżeli chodzi o możliwość powołania się na prawo cytatu, to z treści pytania nie można ocenić, czy byłoby to możliwe – jeżeli fragmenty artykułów prasowych będą wkomponowane w utwór stanowiący samoistną całość, to można rozważać powołanie się na prawo cytatu, jednakże konieczna byłaby w tym zakresie indywidualna opinia prawna na temat oceny dokładnego projektu planowanego wykorzystania. Prawo cytatu wymaga bowiem, by fragment utworu wykorzystany był w celach uzasadnionych wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem bądź prawami gatunku twórczości. Ewentualnie, jeżeli wyciąg fragmentów artykułów prasowych spełniałby cechy antologii lub wypisu i był stworzony wyłącznie w celach dydaktycznych lub naukowych – możliwe byłoby skorzystanie z artykułów bez zgody uprawnionego lecz z obowiązkiem zapłaty na jego rzecz wynagrodzenia (na podstawie przepisu art. 29 ust. 21 i ust. 3 ustawy o prawie autorskim).

Jeżeli powołanie się na prawo cytatu nie będzie możliwe, konieczne byłoby uzyskanie stosownych licencji.

Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

fot. Gastonmag /sxc.huPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego