Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Wykorzystanie zdjęć w pracach szkolnych a prawo autorskie

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Wykorzystanie zdjęć w pracach szkolnych a prawo autorskie

Wykorzystanie zdjęć w pracach szkolnych a prawo autorskie

16.01.14

Czy korzystanie z różnych zdjęć i obrazów, przedstawiających np. rośliny, potrawy itp. do celów przygotowania prac szkolnych łamie prawo autorskie?

Beneficjentami dozwolonego użytku z art. 27 PrAut są instytucje oświatowe – czyli także ich pracownicy (nauczyciele), jeżeli zakres wykorzystania uzasadniony jest zilustrowaniem treści przekazywanych w celach dydaktycznych.

Poniżej fragment komentarza do art. 27 PrAut, pod. red. P. Ślęzaka z 2017 r.

Osoby korzystające z utworów w ramach instytucji: w celach oświatowych i naukowych z utworów mogą korzystać wskazane "instytucje". Jest oczywistym, że de facto czynności mieszczące się w obrębie dozwolonego korzystania będą wykonywane przez: pracowników tych instytucji, osoby wykonujące określone czynności na podstawie umów cywilnoprawnych (najczęściej umowy o dzieło albo umowy zlecenia) oraz osoby uczące się, w zakresie, w jakim korzystanie z utworu służy celom dydaktycznym (tak J. Barta, R. Markiewicz, Prawo, 2016, s. 256; S. Stanisławska-Kloc, w: Prawo autorskie i prawa pokrewne, red. D. Flisak, s. 412).Magdalena Krawczyk
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j.

fot. felipedan/ sxc.huPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!