Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Użycie obrazu Muchy do stworzenia płaskorzeźby

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Użycie obrazu Muchy do stworzenia płaskorzeźby

Użycie obrazu Muchy do stworzenia płaskorzeźby

31.10.13

Kiedy wygasa prawo autorskie? Czy mam prawo użyć obrazu malarza Mucha (secesja) aby stworzyć płaskorzeźbę komercyjną?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że prawo autorskie posiada dualistyczną konstrukcję. Konsekwencją tego jest odrębny status osobistych oraz majątkowych praw autorskich.

Ochrona autorskich praw osobistych jest nieograniczona w czasie. Oznacza to, że nigdy nie wygasa specyficzna więź autora z utworem. Obejmuje ona w szczególności: prawo do autorstwa utworu oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, prawo nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, a także możliwość decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności czy nadzór nad sposobem korzystania z utworu. Oczywiście z biegiem lat, szczególnie wiele lat po śmierci twórcy, osobisty wymiar ochrony tej grupy praw autorskich zyskuje nowy charakter i przekształca się w interes powszechny w ochronie dorobku twórcy. Majątkowe prawa autorskie, zgodnie z art. 36 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych gasną z upływem 70 lat, zasadniczo okres ten liczony jest od śmierci twórcy.

Ustawa nie różnicuje okresu ochrony w zależności od rodzaju dzieła. Wygasłe majątkowe prawa autorskie nie mogą być przedmiotem obrotu, nikt nie może więc udzielić np. licencji na skorzystanie z obrazu. Utwór ten wszedł już do tzw. „domeny publicznej”, można z niego swobodnie korzystać, jednak należy pamiętać, że ochrona niemajątkowej sfery interesów twórcy trwa nadal, stąd koniecznym będzie uwzględnienie osobistych praw autorskich autora obrazu poprzez np. oznaczenie obrazu imieniem i nazwiskiem malarza.

Magdalena Krawczyk
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

fot. sxc.hu/ coopgregPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!