Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Prawo autorskie do tytułu

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Prawo autorskie do tytułu

Prawo autorskie do tytułu

25.03.13

„Wymieniam w powieści kilka tytułów znanych filmów (m.in. Park Jurajski, Rocky, King Kong), czy aby było to legalne, powinnam podać jakieś informacje? Ewentualnie jakie?”

Wymienienie tytułów filmów w powieści jest dozwolone prawem. W szczególności, jeśli tytuły wymieniono w tak dużym, samodzielnym utworze jakim jest powieść.

Wskazówka praktyczna: wskazanie w tekście tytułu innego utworu powinno służyć zobrazowaniu samodzielnej/niezależnej myśli autora powieści – być przykładem.

Zagadnienie prawne: uznaje się, że fantastyczne/unikatowe/oryginalne tytuły filmów, książek itp. mogą podlegać ochronie autorsko prawnej, jednakże większość z nich nie posiada wystarczającego poziomu twórczości (oryginalności), by zostać uznane za utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Jest to bardzo rzadki przypadek.

Czasem tytuły są rejestrowane jako znaki towarowe. Rejestr znaków jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej Urzędu Patentowego (www.uprp.pl). Gdyby dany tytuł był chroniony prawem autorskim lub stanowił zarejestrowany znak towarowy, to jego użycie w treści powieści będzie dozwolone (jako uzasadnione prawem cytatu – w przypadku utworu bądź użyciem poza funkcją znaku towarowego – gdy chodzić będzie o taki znak).

 

Prawnicy dla Legalnej Kultury

fot. flicr.com/by TOUGARASHIPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!