Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy ktoś może publikować relacje z wydarzeń pisane przez pracownika urzędu miasta na stronie lokalnej gazety, bez podania autora i źródła?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy ktoś może publikować relacje z wydarzeń pisane przez pracownika urzędu miasta na stronie lokalnej gazety, bez podania autora i źródła?

Czy ktoś może publikować relacje z wydarzeń pisane przez pracownika urzędu miasta na stronie lokalnej gazety, bez podania autora i źródła?

03.09.15

Jestem pracownikiem urzędu miasta. Często publikujemy na www moje teksty, które nie są krótką informacją prasową, a np. relacją z jakiegoś wydarzenia, czy w pełni są utworem mojego autorstwa. Właściciel jednej z lokalnych gazet często publikuje artykuły na bazie moich tekstów, nie zmieniając "kształtu", dodaje do tego mojego autorstwa zdjęcia. Nigdy nie napisał, że źródłem fot. jest UM, albo nie podał nazwiska autora (publikujemy nazwisko na www). Nie napisał tez nigdy "oprac. na podst. inf UM". W umowie nie mam zawartej informacji, że wszystkie wytworzone przeze mnie teksty od razu stają się własnością UM. Co w takiej sytuacji? Czy można domagać się od dziennikarza (red.nacz.), aby podpisywał artykuły z uwzględnieniem źródła informacji?

Przede wszystkim podkreślenia wymaga, iż jeżeli twórca (np. autor zdjęcia lub określonego tekstu) tworzy określony utwór w ramach stosunku pracy, to pracodawca, którego pracownik stworzył taki utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

W przedstawionej sytuacji oznaczać, to może, że prawa autorskie do powstałych artykułów lub wykonanych zdjęć nabył pracodawca pracownika, a więc urząd miasta jeżeli np. wykonywanie takich zadań wynikało z celu umowy o pracę.

W stosunku natomiast do osoby, która naruszyła prawa autorskie (czy to osobiste czy to majątkowe) poprzez bezprawne wykorzystanie naszego utworu, bez uzyskania zgody i bez uiszczenia stosownego wynagrodzenia za korzystanie z utworu, uprawnionemu przysługuje określony katalog środków prawnych określonych w art. 78 i 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przykładowo uprawniony, którego majątkowe prawa autorskie zostały naruszone może żądać zaniechania naruszenia, usunięcia skutków naruszenia np. poprzez wycofanie artykułów zawierających nasze treści z Internetu, złożenia stosownego oświadczenia czy też naprawienia szkody np. poprzez zapłatę określonej sumy pieniężnej.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!