Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy wystarczy, że zgodę wyda autor? Czy o wykorzystaniu utworu trzeba informować również ZAiKS?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy wystarczy, że zgodę wyda autor? Czy o wykorzystaniu utworu trzeba informować również ZAiKS?

07.08.12

Do korzystania z utworu potrzebna jest zgoda wszystkich osób, które wniosły wkład twórczy w stworzenie dzieła lub też osób, które nabyły ich prawa autorskie (z mocy prawa – np.: pracodawca twórcy, spadkobierca, producent utworu audiowizualnego) lub na podstawie umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe.

 

Organizacja zbiorowego zarządzania, którą jest m.in. ZAiKS, jest jedynie swego rodzaju pośrednikiem, od którego można uzyskać prawa, gdy autor powierzył jej sprawowanie zarządu nad swoimi utworami w określonym zakresie lub gdy nawiązanie kontaktu z autorem jest niemożliwe lub utrudnione.

 

Zatem jeżeli uzyskamy odpowiednią licencję bezpośrednio od twórcy, to nie jest konieczne uzyskiwanie zgody dodatkowo od organizacji zbiorowego zarządzania (co do tego samego prawa na tym samym polu eksploatacji).

 

Paweł Gruszecki

Starszy prawnik

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!