Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Jak stary musi być utwór, by nie trzeba było starać się o prawa autorskie do niego?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Jak stary musi być utwór, by nie trzeba było starać się o prawa autorskie do niego?

23.08.12

Nie jest wymagana zgoda do korzystania z utworu, do którego autorskie prawa majątkowe wygasły. Wygaśnięcie następuje, co do zasady, z upływem 70 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zmarł autor utworu.

 

W odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany, termin ten liczy się od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość.

 

Z kolei w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca – podany termin liczony jest od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony – od daty jego ustalenia.

 

W przypadku utworu audiowizualnego, podobnie jak w przypadku utworu współautorskiego,  data ta liczy się od śmierci najpóźniej zmarłego współtwórcy, z zastrzeżeniem, że grono współtwórców, których daty śmierci są istotne dla upływu terminu, ograniczone jest do następujących osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego.

 

Przy tym trzeba zwrócić uwagę, iż czas trwania autorskich praw majątkowych liczy się w latach pełnych następujących po roku, w którym nastąpiło zdarzenie, od którego zaczyna się bieg terminów opisanych wyżej.

 

 

Paweł Gruszecki

Starszy prawnik

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!