PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Zgoda autora tekstu a wykonanie piosenki na lekcji muzyki

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Zgoda autora tekstu a wykonanie piosenki na lekcji muzyki

Zgoda autora tekstu a wykonanie piosenki na lekcji muzyki

04.11.13

Czy mogę, bez żadnych konsekwencji prawnych, na lekcji muzyki zaśpiewać piosenkę bez zgody autora tekstu?

Instytucje oświatowe mogą korzystać z rozpowszechnionych utworów w celach dydaktycznych. Dopuszczalne jest więc wykonanie utworu na lekcji muzyki. Pod pojęciem „instytucji oświatowych” należy rozumieć nie tylko publiczne placówki oświatowe, ale również szkoły prywatne, nie występuje tutaj również ograniczenie co do profilu nauczania czy stopnia szkolnictwa.

Warto w tym kontekście dodać, że ustawa wprost przewiduje jeszcze inny wyjątek od wyłącznego prawa publicznego wykonania utworu. Zgodnie z art. 31 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dopuszczalne jest nieodpłatne wykonywanie rozpowszechnionych utworów m.in. podczas imprez szkolnych (np. akademia z okazji święta państwowego lub początku roku szkolnego) jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowych i artyści wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia. W tym przypadku, nie występuje ograniczenie tego typu, że wykonanie musi odbywać się w celach dydaktycznych.

Magdalena Krawczyk
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.


fot. sxc.hu/ juliaf
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Jeśli podoba Ci się nasz artykuł, udostępnij go


Do góry!