Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Pokaz filmowy w domu opieki społecznej

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Pokaz filmowy w domu opieki społecznej

Pokaz filmowy w domu opieki społecznej

28.02.20

Dzień dobry! BEZPŁATNIE - BEZ KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH W zamkniętym gronie przed mieszkańcami domu opieki społecznej (domu starców), aby im umilić czas, uczniowie śpiewali i grali na instrumentach. Chciałam zapytać. Będę chciała ich nagrać kamerą, a potem wrzucić na facebook'a, aby ich pochwalić jak pięknie wystąpili na naszym koncercie w ramach pracy na rzecz wolontariatu. Czy tak można?? tzn. czy możemy potem ich wykonanie umieścić na facebook'u?  


Odpowiedź na powyższe pytanie będzie wymagała rozważenia kilku aspektów. W pierwszej kolejności należy zweryfikować czy utwory grane przez uczniów podlegały prawnoautorskiej ochronie. Jeżeli były to bowiem utwory twórców, od których śmierci upłynęło ponad 70 lat, to na ich publiczne odtwarzanie, a następnie rozpowszechnianie w sieci nie jest konieczne posiadanie zezwolenia. Natomiast, w odniesieniu do pozostałych dzieł, zgodnie z ogólną zasadą prawa autorskiego, na ich rozpowszechnianie konieczne jest posiadanie zezwolenia od twórcy (bądź też innego podmiotu uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych) dlatego też umieszczenie ww. utworu w sieci bez zezwolenia może być uznane za naruszenie prawa autorskiego. 


Drugą kwestią jest konieczność uzyskania zezwolenia muzyków i wokalistów na rozpowszechnienie ich artystycznych wykonań, które to, w odniesieniu do osób niepełnoletnich, może udzielić ich opiekun prawny (np. rodzic). 


Ostatnim aspektem jest zgoda na rozpowszechnienie wizerunku osób, których wizerunek był utrwalony na nagraniu. Podobnie jak w przypadku praw do artystycznych wykonań, co do osób niepełnoletnich, może ona zostać udzielona przez ich opiekunów prawnych. 


Na marginesie należy wyjaśnić, że fakt, iż korzystanie z cudzego utworu nie wiązało się z uzyskiwaniem korzyści majątkowych jest, co do zasady, bez znaczenia dla konieczności posiadania ogólnie wymaganego przez prawo autorskie zezwolenia. 


Opracowanie: Sara Dobrzańska

Fundacja Legalna Kultura
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!