Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Przeniesienie praw autorskich

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Przeniesienie praw autorskich

Przeniesienie praw autorskich

29.04.13

Czy mogę za darmo przenieść na inną osobę prawa autorskie do moich zdjęć?

 

Tak, nieodpłatne przeniesienie praw autorskich jest dopuszczalne. Należy jednak pamiętać o zasadach sporządzania umów przenoszących prawa autorskie. 
Ich niedochowanie może skutkować bowiem nieważnością umowy bądź nieskutecznością pewnych jej postanowień. 

Po pierwsze, umowa o przeniesienie praw autorskich musi być zawarta w formie pisemnej oraz musi określać jakie pola eksploatacji są objęte przeniesieniem. Przyjmuje się, że jeżeli autor chce przenieść prawa w jak najszerszym zakresie, to także powinien je wymienić (najłatwiej zrobić to 
powtarzając wyliczenie ustawowe. Zarówno forma pisemna jak i precyzyjne wskazanie pól eksploatacji są warunkami ważności umowy. 

Zasadniczo przeniesienie praw autorskich jest odpłatne. Z tego względu w przypadku nieodpłatnego zbycia tych praw należy ten fakt wyraźnie zaznaczyć w umowie.

Trzeba też dodać, iż twórca przenosząc na kogoś prawa autorskie sam się ich wyzbywa, co oznacza, że nie będzie mógł z nich korzystać na tych polach eksploatacji, które zostały objęte umową.

 

Emilia Chmielewska

Prawnik

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

 

fot. ilustrujące, flicr.com/by_lehmann
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!