Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Nowe pola eksploatacji

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Nowe pola eksploatacji

Nowe pola eksploatacji

25.04.13

Co się dzieje w przypadku pojawienia się nowych pól eksploatacji nie wymienionych w umowie? 

 

Istniejąca umowa nie obejmuje nowopowstałych pól eksploatacji. Jeśli pojawia się nowe pole eksploatacji to może z niego korzystać twórca (lub jego spadkobiercy). Konieczne jest zawarcie nowej umowy przenoszącej prawo do korzystania z umowy na nowym polu eksploatacji (ewentualnie aneksu do istniejącej umowy).

 

Wskazówka praktyczna: jeśli zawierasz umowę przenoszącą prawa autorskie to możesz dokonać zastrzeżenia, iż jeśli w przyszłości pojawi się nowe pole eksploatacji to twórca (jego spadkobiercy) będzie zobowiązany do przeniesienia na Twoją rzecz praw na nowych polach eksploatacji (prawo pierwszeństwa do korzystania z utworu na nowopowstałych polach eksploatacji). Twórca nie ma bowiem z mocy prawa obowiązku udzielenia Ci prawa do korzystania z utworu na nowym polu eksploatacji.

 

Zagadnienie prawne: Umowa obejmująca przeniesienie praw autorskich lub udzielenie licencji może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawierania.

 

Prawnicy dla Legalnej Kultury

 

materiały LK z DJ UnionPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!