PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Naruszenie praw autorskich

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Naruszenie praw autorskich

Naruszenie praw autorskich

25.04.13

Do jakiego sądu muszę skierować pismo w sprawie naruszenia praw autorskich?

 

Pozew o naruszenie praw autorskich, bez względu na to, jakie roszczenia będą nim dochodzone (czy będą to roszczenia odszkodowawcze czy też roszczenie o zaniechanie naruszeń lub o złożenie odpowiedniego oświadczenia), należy złożyć do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby pozwanej (tj. naruszyciela) lub też przed Sąd Okręgowy, w którego okręgu doszło do naruszenia praw. Przykładowo, jeżeli osoba nieuprawniona zamieszkująca w Wieliczce, odtwarzała utwory muzyczne podczas publicznej imprezy zorganizowanej w Poznaniu, to można ją pozwać przed  Sąd Okręgowy w Krakowie – będzie on bowiem właściwy miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego lub przed Sąd Okręgowy w Poznaniu – będzie on właściwy ze względu na miejsce dokonania naruszenia (miejsce, w którym doszło do zdarzenia wywołującego szkodę).

 

Emilia Chmielewska

Prawnik

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

 

fot. ilustrujące, archiwum LK

Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Jeśli podoba Ci się nasz artykuł, udostępnij go


Do góry!