PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Umowa a pola eksploatacji utworu

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Umowa a pola eksploatacji utworu

Umowa a pola eksploatacji utworu

26.04.13

Czy w umowie należy wymieniać wszystkie możliwe pola eksploatacji utworu?

 

Dla skuteczności umowy przenoszącej prawa autorskie lub umowy licencyjnej należy wskazać precyzyjnie te pola eksploatacji, których dotyczyć ma licencja lub przeniesienie praw autorskich. Oczywiście nie muszą to być wszystkie istniejące pola eksploatacji – ich wybór zależy od decyzji stron – jest to decyzja biznesowa i strategiczna, a nie prawna.

 

Zazwyczaj zakres przeniesienia lub licencji warunkowany jest zamierzonym przez nabywcę sposobem przyszłego korzystania z utworu a także wysokością opłaty, którą może przeznaczyć na ich uzyskanie. Jeżeli zależy mu na nieograniczonych możliwościach korzystania z niego, należy wymienić wszystkie istniejące w chwili podpisywania umowy pola eksploatacji (wówczas zapewne cena nabycia praw lub licencji będzie wyższa). Gdy natomiast zamierza on korzystać z utworów tylko w jeden konkretny sposób (lub na kilka określonych sposobów), a inne go nie interesują, to nie ma potrzeby przenosić całości praw. Ponadto, twórcy może zależeć na tym, aby zachować dla siebie lub przenieść na inną jeszcze osobę prawa na pozostałych polach eksploatacji. Strony muszą zatem wyważyć swe wzajemne interesy i uzgodnić, które pola eksploatacji objęte będą umową. 

 

Emilia Chmielewska

Prawnik

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

 

fot. ilustrujące, flicr.com/by_Fora do Exico
Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego