PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich

Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich

15.04.13

Piszę w imieniu firmy tworzącej filmik reklamowy dla jednego z klientów. Film będzie rozpowszechniany w internecie (m.in. na Facebooku oraz Youtube). Klient uparł się, by w tymże filmie zamieścić muzykę objętą prawem autorskim, na której użycie nie posiadamy licencji ani pozwolenia. Kto w wypadku roszczeń zostałby pociągnięty do odpowiedzialności? My, jako jako firma tworząca film i współobsługująca fanpage klienta (stronę firmową na Facebooku), czy też klient?

 

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich ponosić będą obydwa podmioty – zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak i karnego. Każdy za swoje bezprawne działanie.

 

Wskazówka praktyczna: najprostszym sposobem rozwiązania problemu jest zwrócenie się do ZAIKS w celu uiszczenia tantiemy za wykorzystanie utworu w filmie reklamowym.

 

Zagadnienie prawne:

- odpowiedzialność cywilnoprawna: firma tworząca film i obsługująca funpage – za wprowadzanie do obrotu utworu filmowego, do którego został włączony utwór muzyczny oraz za publiczne udostępnianie utworu w czasie i miejscu przez siebie wybranym (np.na Facebooku), zaś klient – za pozostałe formy udostępniania reklamy oraz za nakłanianie do dokonania naruszenia przez firmę tworzącą film (o ile namawiał do tego, by wykorzystać utwór bez zgody podmiotu uprawnionego).

 

- odpowiedzialność karna w przypadku świadomości bezprawności podejmowanych działań. Ze względu na działanie w celu uzyskania korzyści majątkowej będzie to odpowiedzialność zaostrzona – podlegająca karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Prawnicy dla Legalnej Kultury

 

fot. screen fb
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Jeśli podoba Ci się nasz artykuł, udostępnij go


Do góry!