Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Wykorzystanie utworów Mikołaja Gomółki

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Wykorzystanie utworów Mikołaja Gomółki

Wykorzystanie utworów Mikołaja Gomółki

16.11.12

Organizuję konferencję dla nauczycieli, uczniów, studentów; konferencja jest bezpłatna. Czy, i na jakich zasadach,  mogę wykorzystać fragmenty utworów Mikołaja Gomółki (kompozytora renesansowego)?

 

Twórczość Mikołaja Gomółki nie została objęta ochroną prawa autorskiego ze względu na to, że kompozytor ten żył i tworzył przed powstaniem regulacji prawno autorskich (okres jego życia przypada na lata 1535-ok.1609). Dzieła tego kompozytora należą więc do tzw. "domeny publicznej", co oznacza, że można z nich korzystać bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek zezwoleń ani ponoszenia opłat. Dotyczy to jednak samych kompozycji tego autora (czyli zapisów nutowych, które w związku z nieobjęciem ochroną mogą być dowolnie wykonywane).

 

Należy jednak zwrócić uwagę, że na utrwalony utwór muzyczny składają się nie tylko prawa autorskie do muzyki (prawa kompozytora), ale także:

  • prawa autorskie do aranżacji muzycznej
  • prawa pokrewne do artystycznego wykonania utworu (tj. prawa instrumentalistów oraz dyrygenta, którzy wykonali kompozycję)
  • prawa pokrewne do fonogramów. 
  • Prawa te chronione są odrębnie, co oznacza, że podlegają ochronie prawnej niezależnie od praw kompozytora. W związku z tym ich legalne wykorzystanie będzie warunkowane uzyskaniem odpowiednich licencji.

Podsumowując: dozwolone będzie wykorzystanie utworów Mikołaja Gomółki bez konieczności uzyskiwania licencji, jeżeli: muzyka ta będzie na przykład wykonywana na żywo przez osobę, która zgodzi się na publiczne wykonanie utworu bądź odtworzone zostanie nagranie, do którego wszystkie prawa autorskie i prawa pokrewne wygasły. 

 

W każdym innym przypadku należy uzyskać odpowiednie licencje na wykorzystanie praw autorskich i praw pokrewnych zawartych w danym nagraniu.

 

Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!