PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Warunki zorganizowania klubu filmowo-dyskusyjnego

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Warunki zorganizowania klubu filmowo-dyskusyjnego

Warunki zorganizowania klubu filmowo-dyskusyjnego

04.01.16

Chcę zorganizować w szkole klub filmowo- dyskusyjny, nie w celach rozrywkowych lecz wychowawczych. Film plus dyskusja. Jakie są warunki?

Publiczne odtwarzanie filmu z reguły wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. Jednak przy spełnieniu określonych wymogów, szkoły jako instytucje naukowe mogą korzystać z przywileju jaki daje dozwolony użytek publiczny. Pozwala on na wykorzystywanie utworów bez konieczności uzyskiwania zgody czy opłacania kosztów licencji. Aby było to możliwe, musi zostać zachowany odpowiedni cel takiego seansu - dydaktyka lub prowadzenie badań. Ponadto należy upewnić się, że dany film został rozpowszechniony (czyli udostępniony publicznie za zgodą twórcy). Z tego względu zaleca się korzystanie z pewnych, legalnych baz utworów, aby uniknąć ewentualnych naruszeń. Seans nie może również mieć charakteru komercyjnego. Aby projekcja mieściła się w ramach dozwolonego użytku, krąg odbiorców powinien być zamknięty i obejmować tylko uczniów. Zatem o ile seans będzie miał charakter dydaktyczny, szkoła będzie mogła skorzystać z rozpowszechnionego utworu w ramach dozwolonego użytku publicznego, bez konieczności dopełnienia żadnych dodatkowych formalności czy uiszczania opłat licencyjnych.

Agata Duniak
prawnik
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Jeśli podoba Ci się nasz artykuł, udostępnij go


Do góry!