PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Jak zgodnie z prawem zorganizować edukacyjne pokazy filmowe na uczelni?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Jak zgodnie z prawem zorganizować edukacyjne pokazy filmowe na uczelni?

Jak zgodnie z prawem zorganizować edukacyjne pokazy filmowe na uczelni?

07.12.15

Razem z Samorządem Studenckim naszego wydziału chcemy zorganizować (poza zajęciami) nieodpłatne projekcje filmów o matematykach i naukowcach lub dotyczących zagadnień matematycznych. Każda projekcja byłaby poprzedzona bądź też zakończona wykładem poprowadzonym przez profesora, doktora lub studenta naszej uczelni, który by wyjaśniał oraz przedstawiał w pełnej ogólności matematyczne zagadnienia pokazane w filmie. Czy w naszym przypadku jesteśmy zobowiązani do uiszczenia opłąt licencyjnych czy (zgodnie z art.27 lub 31 UPAIPP) możemy skorzystać z dozwolonego użytku publicznego? Czy w przypadku odtwarzania filmów musielibyśmy korzystać jedynie z autoryzowanych źródeł czy też moglibyśmy prezentować filmy upublicznione na stronach internetowych np. youtube.com, dailymotion.com, itp.).

Zorganizowanie pokazu filmowego przez samorząd studencki czy koło naukowe działające w ramach uczelni wyższej, może mieścić się w granicach dozwolonego użytku publicznego przy spełnieniu określonych warunków. Oznacza to, że dopuszczalne jest korzystanie z rozpowszechnionego utworu (takiego, który został już publicznie udostępniony zgodnie z wolą twórcy), bez konieczności uzyskiwania licencji i uiszczania opłaty licencyjnej, o ile cel takiej eksploatacji jest dydaktyczny. Dla zachowania celu dydaktycznego, należy upewnić się, że seans nie ma charakteru komercyjnego a krąg odbiorców jest zamknięty i obejmuje tylko studentów. Natomiast jeżeli chodzi o legalne źródła filmów, należy mieć na uwadze to, że w ramach instytucji dozwolonego użytku można korzystać wyłącznie z utworów już rozpowszechnionych. Korzystając z serwisów typu Youtube, pomimo, że platformy takie starają się dbać o nienaruszanie praw autorskich twórców, nie mamy gwarancji tego, że wyjątkowo dany film nie został opublikowany przed jego oficjalną premierą. Przed zorganizowaniem seansu należy zatem upewnić się, czy utwór, który ma być wyświetlany, był już publicznie udostępniony za zgodą autora.

Agata Duniak
Prawnik
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Jeśli podoba Ci się nasz artykuł, udostępnij go


Do góry!