PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Jak zalegalizować projekcje filmowe podczas zajęć edukacyjnych?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Jak zalegalizować projekcje filmowe podczas zajęć edukacyjnych?

Jak zalegalizować projekcje filmowe podczas zajęć edukacyjnych?

17.02.15

W szkole, w której pracuję, powstaje sala projekcyjna-będzie zatem możliwość wyświetlania filmów. Chciałabym prowadzić zajęcia edukacyjne z filmu w korespondencji z innymi tekstami kultury w ramach edukacji pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży, analizować filmy w kontekście ważnych problemów (pedagogizacja,warsztaty psychologiczne) oraz spotykać się ze społecznością lokalną, by również w tym temacie dyskutować po projekcjach filmowych. W statucie mamy założenie pedagogizacji dzieci, młodzieży oraz ich rodziców przy wsparciu o materiał filmowy. Zaś działające stowarzyszenie w swoim działaniu ma rozwój pasji, zainteresowań uczniów szkoły macierzystej i współpracę z innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Jak w związku z powyższym zalegalizować projekcje filmowe-w sposób najprostszy i nieobciążający zbytnio budżetu, gdyż nie mamy zbyt dużo zasobów finansowych? Zależy nam na psychoedukacji, pedagogizacji i obcowaniu potencjalnego odbiorcy ze sztuką. Wszystko to oczywiście byłoby nieodpłatne.

W opisanym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość skorzystania z instytucji dozwolonego użytku jakie daje prawo autorskie. Instytucje naukowe i oświatowe mogą bowiem w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale oraz w tłumaczeniu, jak również w tym celu sporządzać egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu. Dlatego też szkoła jako instytucja oświatowa będzie mogła korzystać z rozpowszechnionych już utworów audiowizualnych (filmów) w celach dydaktycznych, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat licencyjnych, czy też uzyskiwania stosownych zgód i pozwoleń ze strony twórców lub podmiotów uprawnionych z tytułu majątkowych praw autorskich (dystrybutorów, producentów).

Ponadto zgodnie z treścią art. 28 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, szkoły mogą udostępniać nieodpłatnie w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów rozpowszechnionych. Przy czym należy pamiętać, że przez utwór rozpowszechniony traktuje się taki utwór, który został już wcześniej publicznie udostępniony za zgodą autora.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawny
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Jeśli podoba Ci się nasz artykuł, udostępnij go


Do góry!