Organizacje zbiorowego zarządzania

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Organizacje zbiorowego zarządzania

W poradach prawnych w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych bardzo często pojawia się zalecenie kontaktu z organizacją zbiorowego zarządzania (OZZ). Organizacji takich jest kilkanaście, a internauci, korzystający z www.legalnakultura.pl, dotychczas mogli dowiedzieć się o dwóch: ZAiKS i ZPAV.    

 

Wykaz organizacji zbiorowego zarządzania opublikowany jest w Monitorze Polskim z 7 kwietnia 2009 roku i zawiera listę czternastu organizacji. Na mocy późniejszej (z 28 maja 2009 r.) decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zezwolenie uzyskało Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL.

 

Aby ułatwić użytkownikom źródeł kultury legalne korzystanie z nich, zamieszczamy zestawienie informacji o OZZ w Polsce.

 


PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Związek Polskich Artystów Plastyków ZPAP

Związek Polskich Artystów Plastyków ZPAP, założony w 1911 roku w Krakowie, zrzesza ponad siedem tysięcy artystów sztuk wizualnych o różnych specjalnościach, zarządza prawami autorskimi do utworów plastycznych około tysiąca osób. Jest reprezentowany w Radzie Artystów Europy.

> WIĘCEJ

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Związek Producentów Audio-Video ZPAV

Związek Producentów Audio Video (ZPAV) jest stowarzyszeniem producentów fonogramów i wideogramów, organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. ZPAV powstał w 1991 roku z inicjatywy kilkunastu osób z branży muzycznej, przede wszystkim w celu reprezentowania interesów legalnych producentów w obliczu piractwa fonograficznego, które na początku lat 90. XX wieku sięgało 95%. Dziś w Związku zrzeszonych jest niemal sto osób (przedstawicieli branży fonograficznej) oraz około 40 firm fonograficznych, które pod względem wartości sprzedanych nagrań dźwiękowych obejmują łącznie ok. 80% polskiego rynku muzycznego. 

> WIĘCEJ

2
strona
3/3

Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego