Prawo międzynarodowe

AKTY PRAWNE

/ Prawo międzynarodowe

Prawo międzynarodowe

 1. Konwencja berneńska – Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. I w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (Dz. U. Z 1935 r. Nr 84, poz. 515 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym Aktem paryskim konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonym w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. (Dz. U. Z 1990 r. Nr 82, poz. 474, zał.)

  czytaj >>

   

 2. Konwencja rzymska – Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporządzona w Rzymie dnia 26 października 1961 r. (Dz. U. Z 1997 r. Nr 125, poz. 800)

  czytaj >>

   

 3. Traktat WIPO o prawie autorskim (WCT) Genewa (1996), Dz. Urz. L 89 z 11.04.2000 r., str. 8-14; Polskie wydanie specjalne: rozdz. 11, t. 33, s. 210-216

  czytaj >>

   

 4. Traktat WIPO o wykonaniach artystycznych i fonogramach (WPPT) Genewa (1996) Dz. Urz. L 89 z 11.04.2000 r., str. 15-23; Polskie wydanie specjalne: rozdz. 11, t. 33, s. 217-225

  czytaj >>

   

 

Źródło:

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer, wyd. 5. ISBN: 9788326414497

 

Opr.: (ib)

Konsultacja: prof. dr hab. Elżbieta TrapleDo góry!