Prawo krajowe

AKTY PRAWNE

/ Prawo krajowe

Prawo krajowe

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. Z 2016 r. poz. 666, 1333 ze zm. )

  czytaj >>

   

 2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. Z 2015 r. poz. 1266,1505, 1615 ze. zm.), art. 102-119. 

  czytaj >>

   

 3. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Z 2016 poz. 380, 585 ze zm.), art. 23-24, 72, 721.

  czytaj >>

   

 4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.)

  czytaj >>

   

 5. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

  czytaj >>

   

 6. Porozumienie TRIPS – Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Dz. U. Z 1996 r. Nr 32, poz. 143, zał.)

  czytaj >>

   

 

Źródło:

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer, wyd. 5. ISBN: 9788326414497

 

Opr.: (ib)

Konsultacja: prof. dr hab. Elżbieta TrapleDo góry!