AKADEMICKIE BIBLIOTEKI CYFROWE

/ Repozytoria polskich uczelni

Katalog akademickich bibliotek cyfrowych

Katalog akademickich bibliotek cyfrowych

Legalna Kultura przygotowała listę repozytoriów działających na polskich uczelniach wyższych i najważniejszych ośrodkach naukowych w naszym kraju. Można z nich korzystać na zasadzie otwartego dostępu.


Uczelnie wyższe:

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Papieskiego

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego

Biblioteka Cyfrowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Repozytorium Cyfrowe Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Repozytorium Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Repozytorium Eny Politechniki Wrocławskiej

Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii eRIKA

Repozytorium Naukowe Politechniki Poznańskiej

Repozytorium Politechniki Krakowskiej

Repozytorium Polsko-Japońskiej Szkoły Technik Komputerowych

Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej

Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku

Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego

Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego

Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocłowskiej

Repozytorium Wyższej Szkoły BiznesuBiblioteki tematyczne:

Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka Cyfrowa Informatyki

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Nafty i Gazu

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Odlewnictwa

Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego

Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących

Cyfrowa Biblioteka Historii Medycyny i Farmacji

Cyfrowa Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

e-kolekcja Czasopism Polskich

e-Zasoby Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

Polonijna Biblioteka Cyfrowa

Repozytorium Biblioteka Cyfrowa – Instytut Podstaw Informatyki PAN

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Repozytorium Cyfrowe Instytutu Historii PAN

Repozytorium Cyfrowe Poloników

Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych

PAUart – Katalog Zbiorów Artystycznych i Naukowych Polskiej Akademii Umiejętności

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa

Rolnicza Biblioteka Cyfrowa

Statystyczna Biblioteka Cyfrowa

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej

Zbrojownia – Wojskowa Biblioteka CyfrowaInne instytucje naukowe:

Biblioteka Otwartej Nauki

Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe

Cyfrowe Muzeum Narodowe

Repozytorium Instytucjonalne Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-SieciowegoArchiwa historyczne:

Archiwum Akt Nowych

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Armarium – Dominikańska Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowe Archiwum KK NSZZ Solidarność

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Repozytorium Dziennik Ustaw RP na UchodźstwieNajwiększe biblioteki regionalne:

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Małopolska Biblioteka Cyfrowa

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Podlaska Biblioteka Cyfrowa

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Wielkopolska Biblioteka CyfrowaDo góry!


Społeczna Kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej