LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Otwartej Nauki

Biblioteka Otwartej Nauki

Biblioteka Otwartej Nauki jest projektem otwierania dostęp do publikacji naukowych z dziedzin nauk humanistycznych.

Pomagamy czytać umowy wydawnicze. Wspieramy w negocjacjach z wydawcami. Po wyjaśnieniu kwestii praw autorskich bierzemy na siebie proces digitalizacji i przygotowujemy publikacje, które nie istnieją w wersji cyfrowej do publikacji w sieci. Autor chcący udostępnić swoją publikację nie ponosi żadnych kosztów.

Oto kilka powodów, dla których warto digitalizować i udostępniać książki w otwarty sposób:

Digitalizacja daje trudnodostępnym książkom naukowym drugie życie. Udostępnienie ich w sieci sprawia, że zyskują szeroki zasięg, uwarunkowany jedynie dostępem do internetu.

Cyfrowa forma książki naukowej podnosi jej użyteczność. Ułatwia pracę pracę z tekstem, wykorzystanie zawartych w nim informacji, podanej bibliografii i materiału źródłowego. Daje możliwość szybkiego przeszukiwania i odnajdywania właściwych informacji.

Widoczność w Google Scholar publikacji umieszczonych w BON, wzbogaca bazę danych do indeksu cytowań danego autora. Indeksy cytowań tworzone na podstawie danych zbieranych w Google Scholar są jednym ze wskaźników oceny wniosków grantowych.

Autor udostępniając więc książkę staje się bardziej rozpoznawalny, a jego badania zwiększają swoje szanse na pozyskanie dofinansowań.

Potencjalnie największą widoczność publikacji w sieci wspierają również licencje Creative Commons.

ŁĄCZONE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej jest projektem elektronicznej archiwizacji i publikacji materiałów bibliotecznych, realizowanym przez Bibliotekę Politechniki Lubelskiej. Podstawowym celem działalności biblioteki cyfrowej jest stworzenie dostępu przez internet do zasobów edukacyjnych i naukowych Politechniki Lubelskiej oraz rozpowszechnianie dokumentów związanych z historią uczelni, a także historią nauki i techniki.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Portalu Innowacji

Biblioteka Portalu Innowacji

Zbiór prawie ćwierć tysiąca publikacji dotyczących szeroko pojętej innowacyjności i przedsiębiorczości - na temat instytucji otoczenia biznesu, ekoinnowacji, ewaluacji, zamówień publicznych czy też obrotu elektronicznego - wydanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w latach 1997 -2015.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Centralna Biblioteka Judaistyczna

Centralna Biblioteka Judaistyczna

Centralna Biblioteka Judaistyczna prezentuje w Internecie zbiory Żydowskiego Instytutu Historycznego w postaci cyfrowej. Misją CBJ jest udostępnienie wszystkich zbiorów ŻIH, a także, poprzez osadzenie ich w kontekście historycznym, zbudowanie narzędzia pracy dla historyków, genealogów oraz osób zainteresowanych kulturą i historią Żydów w Polsce. Zbiory CBJ obejmują Archiwum Ringelbluma wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zbiory prezentowane w Centralnej Bibliotece Judaistycznej zostały opracowane przez zespół naukowy Instytutu oraz pracownię digitalizacji. 

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu (dawniej Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego), to pierwsza kościelna biblioteka, należąca do Federacji FIDES, która dzięki dofinansowaniu MKiDN posiada własną pracownię digitalizacyjną i bibliotekę cyfrową.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Cyfrowa Biblioteka Historii Medycyny

Cyfrowa Biblioteka Historii Medycyny

Jeden z największych w Polsce księgozbiorów dawnej książki medycznej, czasopism lekarskich i starodruków medycznych. Niewątpliwie na szczególną uwagę zasługuje bogaty zbiór XIX-wiecznych polskich czasopism lekarskich, stanowiący najbogatszy zbiór czasopism lekarskich XIX wieku spośród wszystkich bibliotek poznańskich.

Kategorie: archiwalia, książki, czasopisma.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Cyfrowa Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

Cyfrowa Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

Liczące ponad 500 pozycji zbiory cyfrowe zawierają przede wszystkim kolekcję wydawnictw drugiego obiegu z lat 70 - 90 XX wieku. Zbiór obejmuje, czasopisma, gazetki, broszury i serwisy informacyjne. Prezentowane wydawnictwa to pisma solidarnościowych regionalnych ośrodków krajowych, związków zawodowych, komisji zakładowych, organizacji młodzieżowych i studenckich. Do przeglądania publikacji potrzebna jest wtyczka DjVu.

ŁĄCZONE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Cyfrowa Ziemia Sieradzka

Cyfrowa Ziemia Sieradzka

Cyfrowa Ziemia Sieradzka jest projektem realizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu. Celem projektu jest ułatwienie użytkownikom Internetu dostępności do cennych publikacji regionalnych.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Biblioteka Politechniki Koszalińskiej udostępnia: publikacje wydawnictwa uczelnianego, czasopisma, biuletyny oraz prace doktorskie i habilitacyjne. Istotnym założeniem jest archiwizacja najczęściej wykorzystywanych zbiorów, do których dostęp w wypożyczalni jest utrudniony ze względu na ilość dostępnych egzemplarzy lub ich stan fizyczny.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Politechniki Śląskiej

Biblioteka Politechniki Śląskiej

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej jest projektem tworzenia cyfrowych kolekcji piśmiennictwa w oparciu o zbiory przechowywane w Bibliotece Głównej oraz wydawnictwa Politechniki Śląskiej. Zasadniczym celem jest stworzenie dostępu do zasobów dydaktycznych i naukowych Uczelni, rozpowszechnienie dokumentów związanych z Politechniką Śląską oraz archiwizacja bibliofilskich zbiorów Biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem historii nauki i techniki.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

British Library

British Library

Narodowa Biblioteka Wielkiej Brytanii to jedna z największych tego typu instytucji na świecie. Jej początki sięgają roku 1753 roku i kolekcji sir Hansa Sloane'a, w której skład wchodziły średniowieczne anglosaskie i łacińskie rękopisy. Dziś w zbiorach British Library znajduje się ponad 25 milionów woluminów. Dzięki współpracy z Microsoft sukcesywnie trwa ich digitalizacja.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Chełmska Biblioteka Cyfrowa

Chełmska Biblioteka Cyfrowa

Chełmska Biblioteka Publiczna jako największe centrum zbiorów czasopiśmienniczych na wschodzie woj. lubelskiego, promujące historię regionu, posiada w swoich zasobach unikatowe egzemplarze czasopism, książek i zbiorów specjalnych odzwierciedlających wielokulturowość Chełma. Ze względu na zagrożenie zniszczeniem z powodu wielokrotnego ich użytkowania, utworzona została przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Chełmska Biblioteka Cyfrowa. Dzięki zastosowaniu nowej technologii, zbiory książnicy dostępne są nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Cyfrowa baza danych zawiera rekordy wprowadzone według obowiązujących formatów i standardów, połączone z plikami będącymi wynikiem digitalizacji poszczególnych zasobów bibliotecznych. Digitalizacji poddane zostały regionalne zasoby biblioteczne, począwszy od starych wydań czasopism z okresu XVIII i XIX wieku, poprzez pocztówki i zdjęcia przedstawiające Chełm i okolice z początku XX wieku, aż do współczesnych publikacji.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku (CBDU) zawiera możliwie wszystkie zachowane i opisane w literaturze tego typu druki. Zostały one zebrane głównie na podstawie pracy Konrada Zawadzkiego „Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące od XVI-XVIII wieku” zawierającej opisy prawie 2 tys. jednostek bibliograficznych. Skany prezentowane w CBDU zostały wykonane z mikrofilmów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. W CBDU możliwe jest wyszukiwanie druków wg kryteriów standardowo wykorzystywanych w opisach bibliograficznych, jak i mniej typowych, np. językowych, tematycznych i innych.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Cyfrowa Biblioteka Ormianska

Cyfrowa Biblioteka Ormianska

Zbiory Fundacji Ormiańskiej zawierają publikacje związane Ormianami, w szczególności z ich obecnością na ziemiach Polskich. Zbiory zawierają wycinki prasowe, książki, czasopisma.

Kategorie: druki

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Cyfrowa Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Cyfrowa Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Repozytorium Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zawiera aktualne dokumenty dotyczące relacji międzynarodowych.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Cyfrowy Dolny Śląsk

Cyfrowy Dolny Śląsk

Cyfrowy Dolny Śląsk jest efektem współpracy Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze, nad tworzeniem regionalnych zasobów cyfrowych. Portal Cyfrowy Dolny Śląsk tworzą: Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa, Wrocławska Biblioteka Cyfrowa, Zgorzelecka Biblioteka Cyfrowa, Świebodzicka Biblioteka Cyfrowa. Celem uczestników projektu, współtworzących zasób Cyfrowego Dolnego Śląska jest prezentacja na wspólnej platformie cyfrowej, elektronicznych wersji dawnych i współczesnych publikacji regionalnych, znajdujących się w dolnośląskich bibliotekach publicznych, archiwach, muzeach, instytucjach kultury, placówkach oświatowych, a także będących w posiadaniu organizacji, stowarzyszeń i osób prywatnych.

BEZPŁATNE


2
strona
3/7
4

Do góry!