LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Akademicka Platforma Czasopism

Akademicka Platforma Czasopism

Akademicka baza czasopism naukowych. Strona stworzona przez Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, w oparciu o Open Journal Systems 2.4.5.0, otwarty (open source) system zarządzania treścią dostarczany, rozwijany i dystrybuowany bezpłatnie przez Public Knowledge Project na licencji GNU GPL.

Kategorie: druki.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa (BBC) jest regionalną biblioteką. Celem BBC jest scalenie na wspólnej platformie oraz prezentacja w Internecie zbiorów rozproszonych w regionie, stanowiących kulturowe dziedzictwo Pomorza w jego dawnej i współczesnej różnorodności, wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej oraz publikowanie naukowego dorobku regionu. Organizacyjnym koordynatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku. Współuczestnicy BBC publikują cyfrowy zasób na równych prawach, decydując autonomicznie o wyborze i liczbie umieszczonych w BBC materiałów.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Bialska Biblioteka Cyfrowa

Bialska Biblioteka Cyfrowa

Celem Bialskiej Biblioteki Cyfrowej jest publikacja szerokiemu audytorium bogatych i różnorodnych materiałów regionalnych zgromadzonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej. Docelowo zakłada się możliwość włączenia regionalnych materiałów i kolekcji dotyczących Południowego Podlasia, przechowywanych w rodzinnych, parafialnych, bibliotecznych i instytucjonalnych archiwach oraz dorobku naukowo-dydaktycznego pracowników wyższych uczelni funkcjonujących w mieście i regionie.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Biblioteka cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Zasoby obejmują rózne dziedziny nauki z ukierunkowaniem na nauki przyrodnicze i techniczne. Większość pozycji literaturowych dotyczy ekologii i ochrony środowiska. Ze względu na ich interdyscyplinarny charakter w księgozbiorze IETU znajdą się pozycje literaturowe m.in. z takich dyscyplin naukowych, jak: biotechnologia, ekotoksykologia, inżynieria rolnicza, nauki o zarządzaniu, polityka regionalna, prawo, zdrowie publiczne. Oprócz pozycji literaturowych i czasopism znajdą się w niej niepublikowane prace naukowo-badawcze IETU.

Kategorie: czasopisma, książki.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności

Tematyka biblioteki: telekomunikacja, elektronika, informatyka. Rejestrowane dane: wydawnictwa IŁ, materiały konferencyjne z konferencji organizowanych przez Instytut Łączności, prace statutowe, prace doktorskie, materiały dydaktyczne, fotografie. Zakres chronologiczny: od momentu powstania Instytutu do chwili obecnej.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka cyfrowa Instytutu Odlewnictwa

Biblioteka cyfrowa Instytutu Odlewnictwa

Zasoby udostępniają wydawnictwa dotyczące polskiego przemysłu odlewniczego. Zasoby zawierają czasopisma, książki, unikatowe publikacje.

Kategorie: czasopisma, książki.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Biblioteka Cyfrowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Zdigitalizowane zasoby biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zawierające książki, czasopisma, stare druki.

Kategorie: książki, czasopisma, publikacje naukowe.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA to miejsce prezentacji w formie zdigitalizowanej najbardziej wartościowych zbiorów z Archiwum Ośrodka KARTA. W latach 2009-2013 umieszczono w niej ok. 170 tys. stron skanów dokumentów z kolekcji osobistych, tematycznych i środowiskowych oraz czasopism II obiegu Archiwum Opozycji, wspomnień, relacji i kolekcji osobistych Archiwum Wschodniego, a także zdjęć i wykazów ofiar represji sowieckich na obywatelach II RP w latach 1939-56 ze zbiorów Indeksu Represjonowanych. Biblioteka udostępnia ponad 19 tys. dokumentów dotyczących XX wieku, które zgromadzone są w kilku działach: Archiwum Opozycji, Archiwum Wschodnie oraz dodatkowo wyodrębnione Archiwum Fotografii i Archiwum „Historii Bliskiej”. Zdigitalizowane materiały udostępniane są w formacie PDF. (bezpłatne)

PŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Armarium Dominikańska Biblioteka Cyfrowa

Armarium Dominikańska Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka cyfrowa prowadzona przez Bibliotekę Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie. W formie cyfrowej udostępniana jest część zbiorów historycznych, głównie dominikaliów.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Repozytorium stanowi integralną część Biblioteki PW, archiwizuje w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły z czasopism, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych.

Kategorie: druki

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa Biblioteki Kraków

Biblioteka Cyfrowa Biblioteki Kraków

Biblioteka Cyfrowa Biblioteki Kraków wychodzi naprzeciw nowym technologiom, które umożliwiają powszechny dostęp do zasobów bibliotecznych, poprzez tworzenie cyfrowych kolekcji udostępnianych w Internecie.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii

Podstawowym celem Biblioteki Cyfrowej Instytutu Geodezji i Kartografii jest rozpowszechnianie, popularyzacja i szerokie udostępnianie wydawnictw własnych IGiK i zasobów informacyjnych Biblioteki Instytutu w postaci cyfrowej. Pełnotekstowe zbiory biblioteki cyfrowej, podzielono na kolekcje: Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, Geoinformation Issues, Seria Monograficzna, Rocznik Astronomiczny, Niepublikowane prace naukowo-badawcze – podkolekcje: granty i prace doktorskie (te ostatnie są dostępne w sieci lokalnej Biblioteki Instytutu Geodezji i Kartografii. W przyszłości będą też dołączone bazy bibliograficzne: GiK i GiK/PAT.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka cyfrowa Instytutu Nafty i Gazu

Biblioteka cyfrowa Instytutu Nafty i Gazu

Podstawowym celem BC INiG jest rozpowszechnianie, popularyzacja i udostępnianie unikatowych – archiwalnych, ciekawych, rzadkich i cennych wydawnictw dotyczących polskiego przemysłu naftowego, chemicznego i geologii. Zdigitalizowane obiekty są częścią księgozbioru Biblioteki Naukowej Instytutu Nafty i Gazu, a wydania datowane są w XIX i XX wieku. Zbiory biblioteki cyfrowej umieszczone są w następujących kolekcjach : Książki , Czasopisma, Mapy, Wydawnictwa Instytutu.

Kategorie: czasopisma, książki, mapy.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego

Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego

Biblioteka KLF UW upublicznia najnowsze prace, publikacje pokonferencyjne, niepublikowane wyniki badań.

Kategorie: artykuły, publikacje pokonferencyjne.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego

Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego

Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego (BC MBC) udostępnia cyfrowe kopie książek, czasopism przydatnych w poszukiwaniach genealogicznych. Repozytorium powstało na bazie zbiorów: Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Archiwum Państwowego w Krakowie i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

Materiały Ośrodka Rozwoju Edukacji zawierają publikacje z zakresu pedagogiki i edukacji. Bibllioteka upublicznia książki, czasopisma, publikacje popularnonaukowe.

Kategorie: książki, czasopisma, broszury.

BEZPŁATNE


strona
1/7
2

Do góry!