LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA to miejsce prezentacji w formie zdigitalizowanej najbardziej wartościowych zbiorów z Archiwum Ośrodka KARTA. W latach 2009-2013 umieszczono w niej ok. 170 tys. stron skanów dokumentów z kolekcji osobistych, tematycznych i środowiskowych oraz czasopism II obiegu Archiwum Opozycji, wspomnień, relacji i kolekcji osobistych Archiwum Wschodniego, a także zdjęć i wykazów ofiar represji sowieckich na obywatelach II RP w latach 1939-56 ze zbiorów Indeksu Represjonowanych. Biblioteka udostępnia ponad 19 tys. dokumentów dotyczących XX wieku, które zgromadzone są w kilku działach: Archiwum Opozycji, Archiwum Wschodnie oraz dodatkowo wyodrębnione Archiwum Fotografii i Archiwum „Historii Bliskiej”. Zdigitalizowane materiały udostępniane są w formacie PDF. (bezpłatne)

PŁATNEDo góry!