LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Fototeka Filmoteki Narodowej

Fototeka Filmoteki Narodowej

Fototeka Filmoteki Narodowej to wirtualny album historii filmu polskiego, prezentujący zbiory fotograficzne Filmoteki Narodowej z lat 1908-1989. Serwis został uruchomiony w listopadzie 2009 r. Filmoteka regularnie digitalizuje fotosy zachowane na negatywach, diapozytywach i odbitkach pozytywowych oraz udostępnia je na stronie www.fototeka.fn.org.pl. Obecny zbiór on-line to ponad 160 tys. fotosów.

ŁĄCZONE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Narodowe Archiwum Cyfrowe zawiera ponad 160 000 fotografii archiwalnych i jest stale rozwijany. Zdjęcia pochodzą z okresu od drugiej połowy XIX wieku do czasów współczesnych. Każdy może za darmo wykorzystać do 300 fotografii rocznie, spełniając zasady publikacji określone przez NAC (więcej: http://www.nac.gov.pl/biuro). Zobacz trailer 3d http://youtu.be/gjswjIAp41I

ŁĄCZONE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

ISAP

ISAP

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

ŁĄCZONE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Repozytorium Dzieł Bogusława Schaeffera

Repozytorium Dzieł Bogusława Schaeffera

Repozytorium prowadzone przez Fundację Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA ma na celu ponowne włączenie do obiegu kultury wybitnych na skalę światową, a często zapomnianych, dzieł twórcy. Projekt obejmuje konserwację, opracowanie zestawienia zasobów i udostępnienie materiałów papierowych - partytur, grafik i tekstów (rękopisy, faksymile) - pochodzących z prywatnych zbiorów kompozytora. Korzystanie z materiałów jest w większości bezpłatne, bez konieczności logowania się, natomiast w przypadkach, gdy obowiązywać będą osobne umowy licencyjne, udostępnienie odbędzie się w ramach dozwolonego użytku.

ŁĄCZONEDo góry!