LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

adlr.link

adlr.link

Dwujęzyczna, specjalistyczna wyszukiwarka prac z zakresu filmoznawstwa, medioznawstwa, studiów nad telewizją itp. Obok informacji o publikacjach książkowych, prasowych i internetowych, za jej pomocą znaleźć można także materiały audio-video. Operatorem wyszukiwarki jest Biblioteka Uniwersytecka w Lipsku.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Archiwum Muzyki Wiejskiej

Archiwum Muzyki Wiejskiej

Archiwum Muzyki Wiejskiej to zbiory Andrzeja Bieńkowskiego, oraz przez niego pozyskane w trakcie działalności. Fundacji Muzyka Odnaleziona, która jest depozytariuszem zbiorów opisuje je, porządkuje, udostępnia. Na stronie AMW przedstawiamy fotografie archiwalne, dotyczące życia muzycznego wsi Polski, Ukrainy i Białorusi.

Kategorie: nagrania dźwiękowe, fotografie.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Biblioteka Multimedialna Teatru NN

Biblioteka Multimedialna Teatru NN

W Bibliotece Multimedialnej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” gromadzone i prezentowane są obiekty cyfrowe dotyczące historii, kultury, sztuki Lublina i regionu lubelskiego, a także szeroko pojętej edukacji i animacji kultury oraz materiały dokumentujące działalność Ośrodka.

Kategorie: nagrania dźwiękowe, filmy, druki.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Centralna Baza Judaików

Centralna Baza Judaików

Centralna Baza Judaików udostępnia cyfrowe wizerunki judaików z wielu polskich muzeów, archiwów i prywatnych kolekcji.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Cyfrowe Archiwum Bemowa

Cyfrowe Archiwum Bemowa

Projekt gromadzący i popularyzujący zdjęcia oraz informacje, w tym wspomnienia, przedmioty, ciekawostki dotyczące historii i życia codziennego warszawskiego Bemowa. Tego osobistego i tego historycznego – od rolniczo-przemysłowych dziejów Grot, Chrzanowa, Górc i Jelonek, przez militarną przeszłości Boernerowa, Fortu Bema, Fortu Radiowo, Bemowa Lotniska po najnowszą historię tych rejonów.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

David Rumsey Map Collection

David Rumsey Map Collection

Blisko 70 tys. map z liczącej około 150 tys. kartograficznej kolekcji Davida Rumseya można podziwiać online w specjalnym serwisie powstałym przy Uniwerystecie Stamforda. Najstarsze z prezentowanych kart pochodzą z XVI wieku.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Encyklopedia Teatru Polskiego

Encyklopedia Teatru Polskiego

Elektroniczna platforma uruchomiona w 2015 r. na 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Stawia sobie za cel cyfryzację, gromadzenie i udostępnianie wiedzy o polskim teatrze. Zasoby strony stanowią rejestracje spektakli teatralnych, recenzje, zdjęcia ze spektakli, programy teatralne, afisze i plakaty, a także biogramy twórców.


BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Instytut Józefa Piłsudskiego

Instytut Józefa Piłsudskiego

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce jest jedną z najważniejszych placówek polskich poza granicami kraju. Pozycję swoją zawdzięcza w równej mierze zgromadzonym zbiorom, jak i pozanaukowemu dorobkowi. Jest więc depozytariuszem cennych archiwaliów, ale też placówką, której zadania zmieniały się zależnie od wielorakich przemian zachodzących w kraju i na wychodźstwie. Odtworzony w Nowym Jorku w 1943 roku z potrzeby krzewienia myśli politycznej patrona, w proteście przeciwko polityce mocarstw i rządu polskiego w Londynie, od zarania nosił znamię misji i gromadził wokół siebie aktywny zespół ludzi.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Albom.pl

Albom.pl

Strona prezentująca zdigitalizowany dorobek fotografów z Podlasia. Zawiera słynną kolekcję Bolesława Augustisa uwieczniającego Białystok z lat 30. oraz fotografie Podlasia z lat powojennych - 40. i 50. ubiegłego wieku, a także z lat 70. XX wieku. Projekt Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego

Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego

Działalność Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego to opracowywanie, digitalizacja, ochrona i udostępnianie archiwaliów związanym z życiem i twórczością wybitnego polskiego reżysera i scenarzysty. Do celów ATKK zalicza się inicjowanie projektów badawczych i artystycznych, powstających we współudziale i z wykorzystaniem zasobów oraz działalność wystawiennicza i wydawnicza. er i scenarzysta filmów dokumentalnych, nagrodzony w 2008 przez Polski Instytut Sztuki Filmowej za cykl książek biograficzn

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Biblioteka Watykańska

Biblioteka Watykańska

Jedna z najstarszych i najbardziej znanych bibliotek na świecie. Internetowa strona dostęp do zdigitalizowanych ksiąg, mansuskryptów i dokumentów z historii Europy i cywilizacji chrześcijańskiej. 

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Cricoteka

Cricoteka

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka został założony w Krakowie w 1980 roku z inicjatywy samego artysty jako „żywe archiwum” legendarnego Teatru Cricot 2. W 2014 zostanie otwarta nowa siedziba Cricoteki. Będzie to największa w Polsce instytucja o charakterze badawczym i wystawienniczym dedykowana współczesnemu artyście. W nowym budynku będzie można, jak do tej pory, korzystać ze zbiorów archiwalnych instytucji, które dostępne będą także w sieci - w stworzonej do tego celu mediatece.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe

Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe

Platforma digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski. Głównym celem projektu „Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe – stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski” jest zwiększenie dostępu on-line do zbiorów muzealnych poprzez stworzenie wspólnej strony internetowej siedmiu ważnych instytucji kultury z regionu Małopolski. Zbudowanie trwałej sieci współpracy między uczestnikami projektu posłuży ochronie i popularyzacji dóbr kultury przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Dziennik Ustaw RP na Uchodźctwie

Dziennik Ustaw RP na Uchodźctwie

Repozytorium Muzeum Historii Polski udostępniające pełen Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie: od 31 października 1939 r. aż do ostatniego numeru z 22 grudnia 1990 r. (wraz z późniejszymi materiałami uzupełniającymi). Jest to świadectwo żywotności polskiej państwowości w Londynie przez cały okres wojny i Polski Ludowej.

Kategorie: druki.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Fototeka Filmoteki Narodowej

Fototeka Filmoteki Narodowej

Fototeka Filmoteki Narodowej to wirtualny album historii filmu polskiego, prezentujący zbiory fotograficzne Filmoteki Narodowej z lat 1908-1989. Serwis został uruchomiony w listopadzie 2009 r. Filmoteka regularnie digitalizuje fotosy zachowane na negatywach, diapozytywach i odbitkach pozytywowych oraz udostępnia je na stronie www.fototeka.fn.org.pl. Obecny zbiór on-line to ponad 160 tys. fotosów.

ŁĄCZONE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Archiwa

Internet Archive

strona
1/3
2

Do góry!