Konferencja „Baltic Hub – Regional Creative Network”

KAMPANIA SPOŁECZNA

/ Działamy

Konferencja „Baltic Hub – Regional Creative Network”

Konferencja „Baltic Hub – Regional Creative Network”

04.04.14

W dniu 3 kwietnia w auli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji „Baltic Hub – Regional Creative Network” poświęconej narzędziom promocji i wsparcia biznesów kreatywnych oraz projektów kulturalnych.

Organizowana przez Towarzystwo Amicus i Partnerstwo Creative Poland Konferencja odbyła się w ramach międzynarodowego projektu wymiany modeli edukacyjnych, artystycznych i  pozytywnych praktyk w  zakresie przedsiębiorczości, zainicjowanego przez partnerstwa sektorów kreatywnych regionu bałtyckiego.

Swoją obecnością konferencję uświetnili przedstawiciele Ministerstwa Kultury Łotwy, Ministerstwa Kultury Litwy, Creative Estonia, Uniwersytetu Aalto z Finlandii. Podczas spotkania swoje prelekcje na temat sytuacji sektora kreatywnego w Polsce wygłosili delegaci instytucji publicznych m.in.: Michał Olszewski - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Monika Smoleń – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Joanna Kiliszek - Zastępca Dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza, oraz dr Elżbieta Sekuła - Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej.

Biorąca udział w konferencji prezes Fundacji Legalna Kultura Kinga Jakubowska przedstawiła idee prowadzonej przez nas Kampanii, pola, na których je realizujemy oraz przeszkody, jakie napotykamy.
Do góry!