KONKURS FILMOWY - Kultura zmienia świat na lepsze

KAMPANIA SPOŁECZNA

/ Działamy

KONKURS FILMOWY - Kultura zmienia świat na lepsze

KONKURS FILMOWY - Kultura zmienia świat na lepsze

13.07.18

Kultura jest narzędziem, które zmienia świat, docierając do serc i umysłów. Wierzył w to młodziutki polski wynalazca Kazimierz Prószyński, który już w wieku 19 lat wpisał się na stałe do historii kina, konstruując na rok przed słynnymi braćmi Lumière aparat służący jednocześnie do robienia zdjęć oraz projekcji nakręconych filmów. Zachwycony Louis Lumiére, w czasie demonstracji pleografu przyznał: „Panowie, ten człowiek jest pierwszy w kinematografii, ja jestem drugi". W sprawczą moc kultury wierzymy również my. Dlatego Fundacja Legalna Kultura i Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ogłaszają konkurs na spot promujący uczciwe korzystanie z kultury jako jeden z fundamentów funkcjonowania w cyfrowym świecie.

Kultura ma misję zmiany świata i ludzi na lepsze. Jednak dziś sama kultura również potrzebuje wsparcia, zwłaszcza w świecie Internetu, którego znaczenie porównywane jest do wynalezienia druku przez Gutenberga. Z nowoczesnych technologii korzystają nie tylko uczciwi ludzie, ale także ci, którzy w anonimowej rzeczywistości zarabiają na kulturze i korzystają z niej w nieuczciwy sposób. Przeciwstawiając się temu, promujmy świadome uczestnictwo w kulturze i korzystanie z niej zgodnie z wolą twórców, czyli z legalnych źródeł. Nie chodzi tu tylko o dobro samych twórców, ale o dobro nas wszystkich – słuchaczy, czytelników i widzów. Chodzi o wspólnotę twórców i odbiorców kultury, którzy nie istnieją bez siebie nawzajem. To działanie ma także ogromne znaczenie dla jednej z najważniejszych dziedzin naszego życia - etyki. W anonimowym świecie Internetu zanikają bowiem podstawowe wartości etyczne, jak szacunek i bycie fair wobec innych. A przecież w internecie nie stajemy się kimś innym. Dobrze jest być fair w kulturze, to pomaga w pielęgnowaniu wartości.

Zapraszamy do udziału w Konkursie, którego celem jest promowanie właściwych postaw i pokazanie, jak ważne dla kondycji kultury jest korzystanie z jej legalnych źródeł. By wziąć w nim udział, nie trzeba być profesjonalnym twórcą. Spot można zrealizować przy użyciu kamery, telefonu komórkowego lub przygotować animację. Liczy się kreatywność, umiejętność dotarcia z przekazem do odbiorcy i skłonienia go do refleksji. Ograniczeniem jest tylko czas – spot może trwać maksymalnie jedną minutę. Wbrew pozorom to bardzo dużo. Tyle trwał film braci Lumière „Wyjście robotników z fabryki”, od którego w 1895 roku zaczęła się historia kina.

Spoty, mające charakter dzieła autorskiego, będą mogły zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, a także zespoły twórców. Wszystkie materiały wykorzystane w spocie – muzyka, filmy, zdjęcia, książki, ilustracje, gry i inne – muszą pochodzić z legalnych źródeł i nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.

Nadesłane prace oceniać będzie Jury na  43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, które przyzna następujące nagrody:

• I nagroda: 5 000 zł

• II nagroda: 2 500zł

• III nagroda: 1 500 zł

Ponadto laureaci Konkursu będą mogli spróbować swoich sił na planie filmowym polskiej produkcji fabularnej. Nagrodzone filmy będą także prezentowane jako oficjalne spoty Legalnej Kultury w ramach programów edukacyjnych, podczas festiwali filmowych i innych wydarzeń kulturalnych, na stronach, i w serwisach społecznościowych Legalnej Kultury oraz w mediach.

Termin zgłaszania filmów upływa 13 września 2018 roku. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas Gali Młodego Kina na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, 21 września 2018 roku. Regulamin konkursu i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są poniżej.

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, którego 43.edycja rozpocznie się 17 września, jest jednym z najstarszych festiwali filmowych w Europie. Które filmy w tegorocznej edycji zdobędą Złote i Srebrne Lwy dowiemy się podczas Uroczystej Gali, 22 września. Podczas galowego wieczoru, tradycyjnie wręczana jest też nagroda Platynowych Lwów za dorobek życia i osiągnięcia artystyczne, w 2018 roku odbierze ją Jerzy Skolimowski – reżyser, scenarzysta i aktor filmowy, poeta i malarz. Więcej o 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych na stronie: www.festiwalgdynia.pl.

Dokumenty do pobrania:

[[REGULAMIN KONKURSU]]*

[[FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY]]

[[OŚWIADCZENIE]]

* W dniu 13.08.2018 nastąpiła zmiana korekcyjna w regulaminie. W § 7.3. adres mailowy m.dominiak@festiwalgdynia.pl został zastąpiony adresem mailowym konkursfilmowy@legalnakultura.pl. Zmiana ta nie ma wpływu na przebieg konkursu ani ważność zgłoszeń wysłanych przed 13.08.2018.Do góry!