Małgorzata Zajączkowska

ARTYŚCI W KAMPANII

/ Małgorzata Zajączkowska

Małgorzata Zajączkowska
Artyści w kampanii Legalnej KulturyDo góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego