Anna Dereszowska

AMBASADORZY KAMPANII

/ Anna Dereszowska

Anna Dereszowska

 Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego